Isovanhemmanvapaa tukisi lapsiperheiden arkea

22.11.2019

Isovanhemmilla voi parhaimmillaan olla tärkeä rooli lastenlasten elämässä. Myös perhepolitiikan olisi tärkeää tukea isovanhempia ja tuoda helpotusta lapsiperheiden arkeen.

Vihreät esittää, että perhevapaajärjestelmää uudistettaessa myös isovanhempien perhevapaat tehtäisiin mahdollisiksi. Vihreiden esittämä 5+5+5-perhevapaamalli mahdollistaa uuden avauksemme myötä sen, että kunkin vanhemman pitämän viiden kuukauden vanhempainvapaan lisäksi viimeisen viiden kuukauden jakson voisi pitää vanhemman sijasta myös isovanhempi. Näin esimerkiksi töissä käyvä isoisä tai uusperheen bonusisovanhempi voisi ottaa vapaata auttaakseen lapsen hoidossa.

Isovanhemmanvapaa tukisi kuormittavassa elämäntilanteessa eläviä perheitä ja mahdollistaisi joustavamman työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen. Isovanhemmat voisivat pitää perhevapaata omasta ja vanhempien tilanteesta riippuen joko osissa tai osa-aikaisesti. Näin vanhemmat pystyvät pysymään paremmin kiinni työelämässä ja kehittymään ammatillisesti myös lapsiperheen arjen keskellä.

Valtaosan perhevapaista pitävät tällä hetkellä äidit. Kelan mukaan äidit pitävät vanhempainpäivärahapäivistä 91 prosenttia. Vihreiden esittämä uudistus toisikin helpotusta monelle ruuhkavuosien keskellä elävälle äidille. Peräti neljännes isistä ei pitänyt vanhempainvapaata lainkaan. Vanhempainvapaan pitämisellä on osoitettu olevan vaikutusta perheen arkeen pidemmällekin tulevaisuuteen. Kun molemmat vanhemmat ovat olleet kotona lapsen kanssa, jakaantuu hoitovastuu myös myöhemmin tasa-arvoisemmin.  

Mikä tärkeintä, uudistus mahdollistaisi sen, että isovanhemmilla olisi aikaa olla läsnä lapsenlapsen arjessa. Sen myötä pappa voisi noutaa lapsen päivähoidosta. Mummi olisi läsnä, kun lapsi oppii kävelemään. Lapsella olisi monta välittävää läheistä ympärillään.

Eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan uudistuksen kustannus olisi noin 15 miljoonaa euroa. Kustannus johtuu äitien palkkaerosta suhteessa isiin ja työssäkäyviin isovanhempiin, jotka ansaitsevat suunnilleen samansuuruista palkkaa. Isovanhempien mukanaolo ei siis kasvattaisi kustannuksia verrattuna tilanteeseen, jossa vanhempainvapaata hyödyntäisivät isät. Myös muidenkin läheisten mahdollisuutta perhevapaan pitämiseksi voisi vastaisuudessa selvittää.

Vihreä perhevapaamalli myötäilee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n suosittelemaa 6+6+6-mallia. Olemme kuitenkin valmistelleet myös samalla tavalla toimivan 5+5+5-mallin, jota edistämme, mikäli muut puolueet eivät kustannussyistä ole valmiita siirtymään kalliimpaan 6+6+6-malliin.