Jokainen kansanedustaja voi tehdä huomenna arvovalinnan naisten oikeuksien puolesta

20.09.2018

Tänään eduskunnassa esitimme epäluottamuslausetta ulkoministeri Soinille yhdessä SDP:n, Vasemmistoliiton ja RKP:n kanssa. On tullut aika tehdä poliittinen arvio Soinin aborttipuheista.

Soini on ulkoministerinä toistuvasti ja saamistaan puhutteluista välittämättä ottanut kantaa naisten aborttioikeutta vastaan ja tehnyt näin jopa virkamatkalla ollessaan. Se on täysin vastoin Suomen ulkopoliittista linjaa, joka korostaa naisten oikeuksia

Vaikkei Soinin toiminta ollut laitonta, se on ongelmallista. Suomen virallinen ulkopoliittinen linja ja ministerin omat kannat eivät selkeästi erotu. Näin totesi myös oikeuskansleri tiistaisessa kannanotossaan. Oikeuskansleri piti ongelmallisena, että ulkoministeri, jolla on perustuslain nojalla toimivalta esittää Suomen ulkopoliittisia kantoja, ottaa virkamatkansa aikana, vaikkakin vapaa-ajallaan, kantaa aborttioikeutta vastaan.

Suomen ulkopolitiikan ja kehityspolitiikan yhtenä päätavoitteena on vuosien ajan ollut naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustaminen. Sen keskiössä on seksuaaliterveys, johon kuuluu oikeus perhesuunnitteluun, ehkäisyyn ja päätösvaltaan omasta kehostaan – ja myös aborttiin. Joka vuosi 47 000 naista kuolee ja yli miljoona vammautuu pysyvästi joutuessaan turvautumaan laittomaan ja vaaralliseen aborttiin.

Ministeri Soini matkustaa ensi viikolla YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin. Kuinka uskottavasti hän voi siellä edistää Suomen linjaa? Ulkoministeriön mukaan naisten ja tyttöjen aseman sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistäminen on oleellinen osa yleiskokousviikon ohjelmaa. On selvää, että Soinin toiminta hämärtää Suomen kantaa naisten seksuaalioikeuksiin ja lisää virhetulkinnan mahdollisuutta.

Vihreiden mielestä naisten oikeuksien puolustaminen ei ole lillukanvarsi eikä pelkkää juhlapuhetta. Se vaatii myös tekoja. Nyt on niiden tekojen aika. Soinin luottamuksesta äänestetään täysistunnon aluksi perjantaina.

Toisin kuin joissakin keskusteluissa on esitetty, kyse ei ole hallituksen luottamuksesta, vaan luottamusäänestys kohdistuu vain ja ainoastaan ulkoministerin toimintaan. Näin hallituspuolueidenkin kansanedustajat voivat äänestää naisten oikeuksien puolesta ilman, että he ovat kaatamassa omaa hallitustaan, jos he haluavat tehdä sen arvovalinnan.

Toivon, että jokainen hallituspuolueiden kansanedustaja, joille naisten oikeuksien edistäminen on tärkeää, painaa perjantaina punaista nappia. Haluan uskoa, että eduskunnan enemmistö tukee ihmisoikeuksia ja Suomen ulkopolitiikan pitkää linjaa. Suomen pitää seistä yksiselitteisesti maailman naisten puolella.