Jyrki Kasvi: Raideliikenne tarvitsee investointeja, ei yksityistämistä yksityistämisen vuoksi

03.10.2017

Liikenteen ilmastopäästöjä on vähennettävä radikaalisti, ja se tarkoittaa henkilö- ja tavaraliikenteen siirtämistä kumipyöriltä rautapyörille. EU:n ilmastotavoitteen mukaan vuonna 2030 puolet liikenteestä kulkee raiteilla tai vesitse. Hallitus vastaa tähän haasteeseen ideologisella yksityistämisellä, jossa ei ole kyse työvälineestä tavoitteiden saavuttamiseksi, vaan yksityistämisestä yksityistämisen vuoksi. Jyrki Kasvi piti Vihreän eduskuntaryhmän ryhmäpuheen välikysymyskeskustelussa raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

– Rataverkkoa rasittaa noin miljardin euron suuruinen korjausvelka, josta johtuvat viat aiheuttavat viivästyksiä ja laskevat junan kilpailukykyä autoliikenteeseen nähden. Ilman lisäinvestointeja raiteisiin ei mikään kilpailumalli toimi. Ruuhkaisimmille osuuksille, jossa kysynnän kasvuun olisi suurin mahdollisuus, ei yksinkertaisesti mahdu lisää liikennettä. Mikä motivoisi perustettavaa uutta ratayhtiötä investoimaan, jos valtio ei ole halukas rahoittamaan ratainvestointeja? Ei mikään, Kasvi toteaa raideliikenteen uudistuksesta.

Hallituksen suunnitelmien arviointi on vaikeaa, koska junaliikenteen rakennemuutos toteutetaan hallituksen päätöksellä, ilman että eduskuntaa olisi otettu mukaan asian valmisteluun. Välikysymys olikin ainoa keino saada asia ylipäätään eduskunnan esityslistalle.

– Hallitus myös salasi aluksi selvitykset päätöksensä taustalla. Ilman median tietopyyntöjä joutuisimme käymään tämän keskustelun pelkkien arvailujen varassa. Nytkin tilannekuva on epäselvä, sillä selvitykset ovat ristiriitaisia, ja VR:n tiedot on niistä poistettu, Kasvi huomauttaa.

Hallituksen mallissa paikallisen monopolin valtiolta ostanut junaoperaattori tekisi tuloksensa kustannuksia karsimalla, ei palvelua kehittämällä. Kärsijöinä olisivat ennen kaikkea junien käyttäjät.

– Tällä hetkellä käyttäjien luottamus VR:n aikatauluihin on romahtanut, lippu-uudistus on epäonnistunut ja pienten asemien liikenne vähenee. Hallituksen mallista saadut tiedot vaikuttavat siltä, että etenkin vähän liikennöidyillä maakuntaradoilla matkustajien saama palvelu huononee entisestään, mikäli suunnitelmat toteutetaan sellaisenaan, Kasvi sanoo. 

Lue ryhmäpuhe täällä.