Koulutus kantaa – syrjäyttämiselle stop!

12.10.2018

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi on kutsunut puolueet kertomaan esityksensä siitä, kuinka nuorten syrjäytymistä ehkäistään. Yksikään nuori ei “mene ja syrjäydy”. Politiikan fokuksen täytyy olla niissä rakenteissa, jotka syrjäyttävät nuoria – niihin voidaan ja niihin pitää politiikalla puuttua. Huolipuhe nuorista on tyhjää, jos poliitikko ei ole valmis panostamaan syrjäyttävien rakenteiden kumoamiseen. Yksikään nuori ei saa jäädä sivuun hyvinvoinnista.

Mitä parhainta syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisemistä on koulutukseen panostaminen. Vihreät haluaa tehdä koulutuksen kunnianpalautuksen, ja olemme valmiita panostamaan koulutukseen ja köyhyyden torjuntaan ensi hallituskaudella yli miljardi euroa. Meillä on tähän lukuisia toimenpiteitä. Esittelimme näitä Allianssin Ratkaistaan Suomen suurin ongelma -tapahtumassa 12.10. 

Vihreät haluaa muun muassa:

  • tehdä varhaiskasvatuksesta maksutonta viisivuotiaille 
  • rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaiselle nuorelle taataan vähintään toisen asteen koulutus maksutta
  • venyttää oppivelvollisuuden jatkossa kattamaan myös toisen asteen
  • lisätä resursseja etsivään nuorisotyöhön ja tukea maahanmuuttajien ja pakolaisten kielikoulutusta
  • taata hyvä luku- ja kirjoitustaito kaikille ja työrauha opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille 

Ja niin edelleen. Lista on pitkä, mutta täysin mahdollinen toteuttaa.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on kaudellaan esimerkiksi leikannut ammatillisesta koulutuksesta rajusti. Leikkaukset ovat vähentäneet resursseja varsinkin lähiopetuksesta. Opettajat on palautettava ammatillisiin oppilaitoksiin ja on turvattava tarvittavat resurssit lähiopetukseen, joka tukee opiskelijoiden arkea ja ehkäisee koulupudokkuutta. Nyt hallituksen tekemän ammatillisen koulutuksen uudistuksen jälkeen kouluissa pärjäävät vain kaikista omatoimisimmat opiskelijat. Koulupudokkuus on lisääntynyt ammatillisessa koulutuksessa noin kolmella prosenttiyksiköllä viimeisen parin vuoden aikana. Lähiopetuksessa tapahtuva ryhmäytyminen on myös tehokasta kiusaamisen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyä.

Koulutukseen panostaminen kantaa. Moni toimija valmistautuu nyt vaaleihin, ja olen ilolla lukenut esimerkiksi Sivistystyönantajat Sivistan avauksia siitä, miten ensi hallituskaudella on investoitava koulutukseen ja tutkimukseen jopa kaksi miljardia. Koulutukseen panostaminen on mitä parhainta työllisyyspolitiikkaa.

Vastuuta syrjäytymisestä ei voi sysätä yksilölle. On meidän poliitikkojen tehtävä rakentaa Suomea, jossa yksikään nuori ei syrjäydy, vaan syrjäytymisen ehkäiseminen alkaa jo varhaiskasvatuksesta. 

Lue lisää: Koulutus kantaa – syrjäyttäminen seis!