Kulttuurin tukeminen on arvovalinta, joka Suomen tulee tehdä heti

14.10.2021

Vihreiden kanta on selvä: vaadimme päätöksiä, joiden avulla kulttuurin ja taiteen määrärahat nousevat. Puuttuvat yli 18 miljoonaa euroa tulee osoittaa kulttuurille ja 4,5 miljoonaa euroa nuorisotyölle, jotta Veikkaus-voittovarojen vähenemisen kohtalokkaat seuraukset voidaan torjua. Muidenkaan järjestöjen ja edunsaajien asema ei voi pudota rahapelituottojen myötä.

Hallitusohjelmassa todetaan, että elävä kulttuuri muodostaa sivistysyhteiskunnan itseisarvoisen perustan, vahvistaa demokratiaa ja sananvapautta. Lupauksena on nostaa kulttuurin ja taiteen määrärahojen osuus valtion budjetissa astettain yhteen prosenttiin.

On ollut kestämätöntä jättää kulttuuri, taide ja tärkeää työtä tekevät järjestöt ennustamattomien rahapelituottojen varaan. Arpajaislain muutos on tarpeellinen, mutta muutosprosessi on huonosti toteutettu. Hallituksilla olisi ollut monta vaalikautta aikaa varautua Veikkaus-voittovarojen vähenemiseen ja turvata kulttuurin ja kolmannen sektorin järjestöjen toiminta valtion budjetissa. Veikkaus-voittovarojen väheneminen ei voi olla yllätys yhdellekään eduskuntapuolueelle, mutta vastuunottoon ei ole herätty riittävän aikaisin. Nyt kulttuuria ja nuorisotyötä uhkaavat katastrofaaliset leikkaukset, ellei hallitus torju OKM:n tällä viikolla esittämää leikkauslistaa. Onneksi lupauksia leikkausten torjumisesta on vihdoin saatu hallituspuolueilta pääministeriä myötä. 

Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto esitti syksyllä 2018 silloiselle keskustalaiselle kulttuuriministerille kysymyksen, miten hallitus varautuu arpajaislain uudistamisen vaikutuksiin rahapelituoton edunsaajille. Sipilän hallitus ei tuonut tähän vastauksia. Tällä vaalikaudella perustettiin viimein työryhmä pohtimaan rahapelituoton vähenemisen aiheuttamaa yhteiskunnallista ongelmaa, mutta aivan liian myöhään. Useamman hallituksen piittaamattomuus uhkasi kaatua kulttuurikentän ja järjestöjen maksettavaksi. 

Ei ole kuitenkaan mitään syytä jatkaa piittaamattomuuden ja välinpitämättömyyden tiellä. Koronasta kärsinyt kulttuuriala ansaitsee valtiovallan kaiken tuen ja pysyvämmän rahoituksen. Hallitusohjelmasta löytyy tuki kulttuurimyönteiselle politiikalle. Vihreät saivat keväällä 2019 neuvoteltua hallitusohjelmaan mukaan kirjauksen siitä, että hallitus kompensoi Veikkauksen tulojen vähenemisen kulttuurille, liikunnalle ja nuorisotoiminnalle. 

Kirjauksen ansiosta kompensointia on tehty mittavasti, mutta ei vielä riittävästi. Kaikki tietävät, että korona-aikana tiukimmilla ovat olleet kulttuurialan toimijat ja nuoret, leikkaamalla näistä säästetään vähän, mutta tehdään tuhoa sitäkin enemmän. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys kulttuurilehtien ja vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen ja kirjastoille maksettavan kulttuurilehtien tilaustuen lakkauttamisesta on yksi esimerkki siitä, mihin OKM:n tällä viikolla julkistamat kohtalokkaat leikkaukset kohdistuisivat. Vähälevikkisen kirjallisuuden tuen leikkaaminen olisi ristiriidassa hallitusohjelman kirjauksen kanssa, joka päinvastoin lupaa lisää tukea vähälevikkiselle kirjallisuudelle. Lista sisältää leikkauksia myös esimerkiksi selkokielisen materiaalin valmistukseen, kirjallisuuden kääntämiseen, kulttuuri-instituuteille, kirjastojen tukeen, kuntien kulttuuripalveluiden kehittämiseen, lastenkulttuurin hankkeisiin, elintärkeää kulttuuriperintöä ylläpitäviin pieniin yksityisiin arkistoihin, kulttuuritilojen peruskorjauksiin. Kärsijöinä olisivat myös nuorisojärjestöt, -tutkimus sekä etsivä nuorisotyö, joka juuri nyt pitäisi päinvastoin saada kasvamaan, jotta nuorten pahoinvointiin voitaisiin tarttua matalalla kynnyksellä. 

Koska hallitusohjelma on kulttuurin puolella, ohjelman hyvistä kirjauksista pitää vain pitää kiinni. Kulttuurialat tarvitsevat tuekseen tekoja. Muissa Pohjoismaissa kulttuuriin panostetaan enemmän ja laaja-alaisemmin, mutta Suomi oli valmis tinkimään sivistysvaltion kivijalasta, kulttuurista ja kansalaisten sivistyksellisistä oikeuksista sekä nuorten palveluista. 

Poliitikot osoittavat parhaiten arvostusta kulttuurialoille varaamalla kulttuurille ja taiteelle valtion budjetissa riittävät määrärahat. Nuorille annamme paremman mahdollisuuden tukemalla heidän omia järjestöjään ja huolehtimalla heikommin pärjäävien tuesta. Leikkausten sijasta tavoitteeksi tulee ottaa kulttuurin avustusten lisääminen hallitusohjelman lupauksen mukaisesti.