Lukutaito on avain yhteiskuntaan

03.12.2017

Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä hyväksyttiin Lukeva Suomi -teesit. Riittävien luku- ja kirjoitustaitojen turvaaminen ehkäisee syrjäytymistä ja vähentää eriarvoisuutta.

– Lukutaitoa kyllä arvostetaan juhlapuheissa, ja Suomen Pisa-menestyksellä ylpeillään kansainvälisissä yhteyksissä. Tosiasiassa lukutaito on Suomessa kääntynyt laskuun ja koulutus eriarvoistuu. Korostetusti heikosta lukutaidosta kärsivät pojat. Suunta on käännettävä nopeasti, sanoo Vihreiden vs. puoluesihteeri, Vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Kaisa Hernberg.

Vihreät vaatii, että hallitusohjelmaan kirjataan kansallinen strategia hyvän luku- ja kirjoitustaidon turvaamisesta jokaiselle – sukupuolesta, vanhempien varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaisten lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidot ovat heikentyneet ja erot ovat kasvaneet, vaikka olemmekin edelleen maailman ykkösmaiden joukossa.

– Vihreät haluaa lisätä resursseja oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja niistä kärsivien oppilaiden tukemiseen läpi koulupolun aina varhaiskasvatuksesta lähtien. Lukutaito ei saa jäädä vain kotien varaan, vaan siitä huolehtiminen on koko suomalaisen yhteiskunnan asia, Hernberg sanoo.

– Haluamme pitää kiinni kirjaston käytön maksuttomuudesta myös tulevaisuudessa. Jokaisella on oltava samat mahdollisuudet käyttää kirjastopalveluita asuin- ja koulupaikasta riippumatta. Päiväkotien ja koulujen yhteistyöstä kirjastojen kanssa tulee huolehtia, Hernberg sanoo.

Vihreiden Lukeva Suomi -teeseissä kiinnitetään huomiota maahanmuuttajien lukutaitoon. Kielitaito on maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen avain. Suomeen tulee vuosittain joukko nuoria ja aikuisia vailla lukutaitoa. He tarvitsevat riittävän ja nopean tuen lukutaidon harjoitteluun suomeksi tai ruotsiksi ja mahdollisuuksien mukaan omalla äidinkielellä.

– Haluamme varmistaa suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen laadun ja riittävyyden. Koulujen valmistavaa opetusta on tarjottava oppilaalle niin kauan kuin tarvetta on muun opetuksen rinnalla. Aikuisille maahanmuuttajille on tarjottava kielenopetusta heti Suomeen saapumisesta lähtien, kunnes sujuva kielitaito on saavutettu, Hernberg sanoo.

Lukeva Suomi -teesit kokonaisuudessaan täällä.