Maria Ohisalo: Kaikki kunnat hiilineutraaleiksi 2030-luvulla

20.02.2021

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo nosti esiin 100 ilmastotekoa, joita kunnissa voitaisiin tehdä, esitti uutta luonnonsuojelualuetta jokaiseen kuntaan ja korosti koulutukseen ja mielenterveyspalveluihin panostamisen tärkeyttä. Ohisalo puhui lauantaina 20.2. Vihreiden etänä pidetyssä puoluevaltuuskunnassa. Vihreät hyväksyvät kuntavaaliohjelman kokouksessa sunnuntaina.

– Monet kunnat ovat jo asettaneet kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Minusta tavoitteen tulisi olla, että aivan kaikki kunnat olisivat hiilineutraaleja viimeistään 2030-luvulla, Ohisalo toteaa.

– Ilmastonmuutosta pitää torjua nyt eikä huomenna. Ja siksi me koottiin sadan keinon lista asioista, joita kunnissa voidaan tehdä. Ei ainoastaan energian, vaan myös liikenteen, rakentamisen, ja monen muun kunnan palvelun näkökulmasta, Ohisalo korostaa.

Ohisalo nosti esiin, että hallitus on satsannut nyt historiallisen paljon luonnonsuojeluun luontokadon pysäyttämiseksi.

– On sekä luonnon että meidän ihmisten kannalta tärkeää, että luontoa suojellaan kaikkialla Suomessa. Minusta aivan jokaiseen kuntaan olisi syytä perustaa vähintään yksi uusi suojelualue seuraavan valtuustokauden aikana. Se olisi nyt myös mahdollista, Ohisalo esittää.

Ohisalo nosti puheessaan esiin koulutukseen panostamisen tärkeyden. Oppilaiden tuki voitaisiin varmistaa niin sanotulla reppurahalla, joka jaettaisiin kouluille erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän mukaan. Ohisalo nosti myös esiin opetusalan henkilöstön mitoituksen.

– Osana oppivelvollisuusuudistusta palkataan kouluihin ja oppilaitoksiin lisää kuraattoreita ja psykologeja ja säädetään sitovasta henkilöstömitoituksesta oppilashuoltoon. Tämän lisäksi kunnissa on tärkeä varmistaa, että myös erityisopettajia ja opinto-ohjaajia on jokaisessa koulussa riittävästi, Ohisalo sanoo.

Ohisalo korosti puheessaan sitä, kuinka tärkeä tässä ajassa on saada tukea.

– Näissä kuntavaaleissa voidaan varmistaa, että mielenterveyspalveluita on riittävästi saatavilla joka puolella maata. Se tarkoittaa mielenterveyden terapiatakuuta ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden parempaa saatavuutta.  Lue lisää 100 keinosta torjua ilmastonmuutosta kunnissa

Lue koko puhe