Maria Ohisalo: Lindströmin perääntyminen ei ratkaise irtisanomislakiesityksen ongelmia

02.10.2018

Vihreiden puheenjohtajan sijainen Maria Ohisalo pitää ministeri Lindströmin esittelemiä liudennuksia hallituksen irtisanomislakiin edelleen riittämättöminä. Ohisalon mukaan muutokset hallituksen suunnitelmiin eivät vieläkään poista hallituksen irtisanomislain ongelmia.

– Hallitus provosoi konfliktia työmarkkinoilla heikentämällä ihmisten työsuhdeturvaa ja perustelee tätä sillä, että työllisyyttä pitää kohentaa. Hallituksen irtisanomislakiesityksen hyödyt työllisyyteen ovat kuitenkin hallituksen oman arvion mukaan lähellä nollaa jo esityksen vanhassa muodossa. Tämä muutos, jolla lakia rajataan harvempaan yritykseen, vähentää vaikuttavuutta entisestään. Miksi hallitus haluaa mitättömän hyödyn takia lietsoa riitaa? Ohisalo kysyy.

– On muistettava, että hallitus on jo tähän mennessä heikentänyt työsuhdeturvaa pidentämällä koeajan kuuteen kuukauteen. Hallituksen irtisanomislakiesitys asettaisi pienissä yrityksissä työskentelevät eriarvoiseen asemaan, heikentäisi näiden yritysten houkuttelevuutta työpaikkana ja tekisi irtisanomiseen liittyvästä lainsäädännöstä entistä monimutkaisempaa, Ohisalo sanoo. 

– Pienimpien yritysten tilannetta olisi järkevämpää helpottaa muilla keinoin, kuten esimerkiksi huojentamalla ensimmäisen ja toisen työntekijän sosiaaliturvamaksuja. Näin varmistettaisiin, että esimerkiksi kampaamon tai kahvilan pitäjä uskaltaa palkata itselleen työkaverin, Ohisalo sanoo.

Lindströmin ilmoittama karenssin lyhennys 90 päivästä 60 päivään on Ohisalon myös riittämätön helpotus työntekijöiden tilanteeseen.

– Kahden kuukauden karenssi on tietysti lievempi kuin kolmen kuukauden karenssi. Jokainen varmasti silti ymmärtää, että kahdenkin kuukauden karenssi on täysin kohtuuton köykäisesti irtisanotulle työntekijälle, Ohisalo sanoo.