Maria Ohisalo: Tyttöjen oikeudet ja ilmastonmuutoksen torjunta kehityspolitiikan keskiöön

01.11.2018

Vihreiden Maria Ohisalo pitää tänään julkaistun Ulkoministeriön Kehityspolitiikan tulosraportin tuloksia karuina. Hallituksen leikkaukset kehitysyhteistyöstä ovat vaikuttaneet selvästi maailman kaikkein köyhimpien elämään.

– Hallituksen nuiva ihmiskuva ei rajoitu vain Suomen rajojen sisäpuolelle. Kun hallitus on heikentänyt kaikista pienituloisimpien asemaa Suomessa muun muassa sosiaaliturvan indeksejä jäädyttämällä ja leikkaamalla, se on samaan aikaan leikannut kehitysyhteistyöstä kolmanneksen ja vähentänyt tukeaan vähiten kehittyneille maille, eli ihmisille, jotka ovat eniten avun tarpeessa, Ohisalo sanoo.

– Naisten ja tyttöjen hyvinvoinnin edistämisen edellytyksistä on karsittu, ja tämä on vastoin Suomen kehityspoliittista linjaa. Samaan aikaan kun Suomi painottaa kehityspoliittisen tasa-arvotyönsä tärkeyttä, ei tasa-arvorahoituksen kunnianhimon tasoa ole nostettu. Naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman parantamiseen tähtäävä työ vaatii riittävät resurssit, Ohisalo sanoo.

Vihreiden mukaan kehitysyhteistyön laatua, avoimuutta ja vaikuttavuutta on parannettava. Kehitysyhteistyön pitkäjänteisyyden varmistaminen on tässä avainasemassa. Raportin mukaan riittävä pitkäjänteisyys on välttämätöntä tulosten saavuttamiseksi, sillä yhteiskunnalliset muutokset vaativat aikaa.

– Vihreät haluaa tulevan hallituksen ohjelmaan selvän suunnitelman ja aikataulun siitä, kuinka Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen osuus bruttokansantulosta nostetaan 0,7 prosenttiin mahdollisimman nopeasti. Myös vähiten kehittyneiden maiden tukea on nostettava nykyisestä. Meidän on kannettava vastuumme globaalista oikeudenmukaisuudesta, Ohisalo sanoo.

Ohisalo kiittää erityisesti raportin huomioita ilmastonmuutoksen torjunnan kiireellisyydestä ja Suomen tarpeesta lisäpanostuksiin. Raportin mukaan kehitysyhteistyössä ilmastotoimiin suunnattuja varoja tulisi lisätä ja kaikkien kumppanien osalta on varmistettava, että ne edistävät ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista kaikessa työssään. Samalla on syytä huolehtia, että Suomi tekee itse riittävästi ilmasto- ja energiapolitiikassaan.

– Suomi on ollut kokoaan suurempi ilmastotoimija, mutta viime vuosien rahoitusleikkaukset ovat heikentäneet Suomen politiikan uskottavuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Tehostettujen ilmastotoimien tarve on kiireellinen, Ohisalo sanoo.