Maria Ohisalo: Yritysvastuu nostettava seuraavaan hallitusohjelmaan

26.09.2018

Vihreät tukee yli 70 yrityksen, kansalaisjärjestön ja ammattiliiton käynnistämää #ykkösketjuun-kampanjaa. Kampanjan tavoite on säätää Suomeen yritysvastuulaki, joka tekisi Suomesta edelläkävijän yritysvastuukysymyksissä.

– Maailman ongelmia ei voi jättää yksittäisen kuluttajan harteille. Tarvitaan lainsäädäntöä, joka huolehtii siitä, että reilusti ja ihmisoikeuksista huolehtien toimivat yritykset menestyvät ja ihmisoikeuksiin välinpitämättömästi suhtautuvat eivät saa ansiotonta kilpailuetua, sanoo Vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo.

– On mahtavaa, että niin monet kansalaiset, järjestöt ja yritykset – kuten Fazer, S-ryhmä ja Finlayson – ovat nousseet vaatimaan ihmisoikeuksia puolustavaa ja vastuullista yritystoimintaa edistävää lainsäädäntöä. Teema on ollut meille keskeinen jo vuosien ajan ja Vihreät on tukee tätä kamppailua täysillä, Ohisalo jatkaa.

#ykkösketjuun-kampanjan ehdottama yritysvastuulaki asettaisi yrityksille velvoitteen noudattaa riittävää huolellisuutta sen varmistamiseksi, että niiden toiminnassa, esimerkiksi kansainvälisissä alihankintaketjuissa, ei loukata ihmisoikeuksia ja toiminnan mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin saadaan vähennettyä.

-Yritysvastuun edistäminen on nostettava seuraavaan hallitusohjelmaan. #ykkösketjuun-kampanjan ehdottama yritysvastuulaki on tärkeä osa tätä. Samassa yhteydessä tulee ottaa tarkasteluun sijoitukset, joihin Suomen julkisia varoja, esimerkiksi työeläkeyhtöiden varallisuutta käytetään. Sillä, millaiseen yritystoimintaan länsimaat sijoittavat julkiset varansa, on valtava vaikutus. Näiden sijoitusten vastuullisuus ja kestävyys on varmistettava ja myös tähän tarvitaan seuraavalta hallitukselta toimia, Ohisalo sanoo.