Nostamme Suomen tasa-arvon kärkimaaksi

25.06.2020

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma on feministinen. Kunnianhimon tasoa on edeltävistä vuosista nostettu, ja ohjelmassa tunnistetaan paremmin lukuisat erilaiset syrjinnän muodot.

Meidän hallituksessa päättämämme tasa-arvo-ohjelma on yksi niistä monista paikoista, joissa vihreä kädenjälki todella näkyy. Ohjelma on kunnianhimoinen listaus toimenpiteitä, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa niin Suomessa kuin ulkopolitiikassakin.

Ohjelman ohjaava pääajatus on intersektoniaalisuus, eli tarkastelutapa, jossa huomioidaan yksilön yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavat moninaiset taustatekijät. Niitä ovat esimerkiksi sukupuoli, sosioekonominen tausta, asuinpaikka, alkuperä, perhetausta, koulutus, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti sekä sukupuolen ilmaisu. Intersektionaalisuuden avulla tunnistetaan syrjivät rakenteet, jotka voivat olla usein päällekkäisiä ja toisiaan läpileikkaavia.

Ruskea nuori nainen joutuu kohtaamaan elämässään syrjintäkokemuksia tilanteissa, jotka eivät tule muille mieleenkään. Samaan aikaan matalan koulutustason perheestä tuleva syrjäseudulla asuva poika saattaa ponniskella omanlaistensa haasteiden kanssa. Eroja ihmisten kohtelussa syntyy jo varhaislapsuudesta lähtien.

Ohjelmassa asetetaan myös toimenpiteitä, joilla puututaan sukupuolivähemmistöjen kokemaan rakenteelliseen syrjintään. Translain uudistaminen lienee näistä tärkein, mutta ei suinkaan ainut. Vain tunnistamalla syrjinnän mekanismit voimme tehdä ratkaisuja, joilla niitä puretaan ja ehkäistään. Uusikaan tasa-arvo-ohjelma ei ole täydellinen, mutta se on reipas askel oikeaan suuntaan.

Työ tasa-arvon edistämiseksi on usein hidasta. Vuosikymmeniä kestäneen järjestöjen ja aktiivisten kansalaisten vaikuttamisen jälkeenkin naisen euro on Suomessa 84 senttiä. Teemme hallituksessa töitä sen eteen, että Suomessa saavutettaisiin oikea palkkatasa-arvo. Puutumme entistä paremmin myös raskaussyrjintään ja uudistamme perhevapaat tällä hallituskaudella.

Myös koronakriisillä vaikutuksia tasa-arvoon

Tasa-arvotyö on ajankohtaista myös nyt koronakevään jälkeen. Meidän on korjattava se, minkä kriisi on rikkonut. Teemme hallituksessa seuraavaksi laaja-alaisen selvityksen koronakriisin terveydellisistä, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista eri sukupuoliin. Osa vaikutuksista voi olla akuutteja, kuten työttömyys. Osa paljon pidempikestoisia, kuten läheisen poisnukkumisen vaikutus elämään. Tulemme huomioimaan sukupuolen ohella myös muun muassa iän, sosioekonomisen aseman, etnisen taustan ja vähemmistöön kuulumisen.

Koronakriisi on ollut meille kaikille raskas, mutta toisille se on ollut vielä raskaampi kuin toisille.