Nyt on korkea aika kompensoida kansanedustajien lentomatkailu

21.09.2021

Rahankeräyslain muutos helpottaa päästökompensaation tarjoamista ja auttaa lisäämään päästökompensointia Suomessa. Eduskunnan tulisi näyttää muille työyhteisöille esimerkkiä kompensoimalla kansanedustajien työmatkojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

Eduskunnassa käsitellään tänään muutoksia rahankeräyslakiin. Lakiesityksessä rahankeräyslakia muutettaisiin niin, että vapaaehtoinen päästökompensointi jäisi rahankeräyslain ulkopuolelle. Vapaaehtoinen päästökompensaatiotoiminta olisi siis jatkossa mahdollista järjestää ilman rahankeräyslupaa.

Tähän asti rahankeräyslainsäädäntö on ollut epäselvää, ja päästökompensaatio on vaatinut keräysluvan. Lupavaatimus on vaikeuttanut päästökompensaatiota tarjoavien yritysten, järjestöjen ja säätiöiden toimintaa ja hidastanut päästökompensaation käyttöönottoa. Siksi päästöjen kompensoiminen ei ole ollut Suomessa kovin yleistä.

Ilmastokriisin ratkaiseminen on aikamme politiikan merkittävin kysymys, ja ilmastonmuutoksen torjunnan tulisi näkyä niin ihmisten arjessa kuin kaikessa päätöksenteossa. Päästökompensointi ei yksin ole riittävä keino ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, mutta se on olennainen osa ilmastotoimia. Yksittäisten toimijoiden, eli ihmisten, yritysten tai esimerkiksi järjestöjen, tekemät päästökompensaatiot täydentävät hallituksen päästövähennystoimia ja auttavat tekemään Suomesta hiilineutraalin vuoteen 2035 mennessä.

Lentäminen on yksi ilmastolle haitallisimpia liikennemuotoja. Esimerkiksi eduskunnassa kansanedustajat matkustavat työnsä puolesta normaalioloissa hyvin paljon sekä kotimaassa että ulkomailla. Matkustaminen on tärkeä osa kansanedustajan työtä, ja joissain tilanteissa lentomatkailu on vielä tällä hetkellä paras tai ainoa realistinen matkustusvaihtoehto.

Työmatkalentojen kompensoiminen on kuitenkin täysin mahdollista. Euroopan parlamentti toteuttaa jo ilmastovastuutaan ja kompensoi parlamentin jäsenten pakollisen lentämisen aiheuttamat päästöt sertifioitujen ohjelmien kautta.

Jätin jo vuonna 2018 toimenpidealoitteen kansanedustajien työmatkalentojen kompensoinnista. Aloite sai laajaa suosiota yli puoluerajojen, ja sittemmin asia on ollut eduskunnan kansliatoimikunnan käsittelyssä. Nyt olisi korkea aika päättää kompensoida kaikkien kansanedustajien lentäen tekemien työmatkojen päästöt.

Mahdollisuus kompensoida aiheuttamansa kasvihuonekaasupäästöt ei anna lupaa kuluttaa nykyistä enemmän, tai edes pitää kulutustasoa nykyisenlaisena. Meidän on yhteiskuntana edelleen pyrittävä minimoimaan aiheuttamamme päästöt ja esimerkiksi kehitettävä junamatkustamista edelleen kunnolliseksi vaihtoehdoksi lentämiselle. Korona-aika on myös opettanut, että monet työasiatkin voi hoitaa täysin etänä. Esimerkiksi Pohjoismaiden Neuvosto on pitänyt täysistuntonsa korona-aikana täysin virtuaalisesti.

Niissä tilanteissa, joissa kasvihuonekaasupäästöjä on kuitenkin pakko tuottaa, ne pitäisi pystyä myös kompensoimaan. Eduskunta voi näyttää päästökompensoinnissa hyvää esimerkkiä muille työyhteisöille, joissa työmatkoja tehdään vielä lentäen.