Olli-Poika Parviainen: Turvapaikkapolitiikassa muistettava lasten oikeudet ja ihmisarvon jakamattomuus

05.09.2017

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen kommentoi Facebookissa Jyväskylän eilistä turvapaikanhakijaperheen käännytystilannetta sekä Suomen turvapaikkapolitiikan yleistä linjaa.

Olen huolissani seurannut uutisia eilisen turvapaikanhakijaperheen käännytystilanteen kärjistymisestä Jyväskylässä. Mediassa olleiden tietojen mukaan perhettä, johon kuuluu kahdeksan kuukauden ikäinen vauva, ollaan käännyttämässä Afganistaniin. Ihmisten hätä ja pelko jopa henkensä puolesta on aito. Toisaalta on selvää, että poliisi ei ensinnäkään säädä lakeja ja poliisin, kuten kaikkien muidenkin, on voitava tehdä työnsä turvallisesti.

Jyväskylän tilanteesta emme tiedä vielä kaikkia yksityiskohtia, mutta mikäli virkavaltaa on väkivaltaisesti vastustettu, on se itsestään selvästi tuomittavaa. On myös selvää, että myös poliisin voimankäytön on aina oltava tilanteen mukaista ja niin vähäistä kuin mahdollista.

Sipilän hallitus sanoo luottavansa, ettei Suomesta palauteta ihmisiä maihin, joissa heitä uhkaa kidutus tai vaino. Tästä on entistä vaikeampaa olla varma, koska hallitus on kiristänyt turvapaikkapolitiikkaa pala palalta. Se on tiukentanut ulkomaalaislainsäädäntöä ja vaikeuttanut suojelun saamista ilman, että päätösten kokonaisvaikutuksia olisi selvitetty. Myös kovien tulospaineiden alla toimiva Maahanmuuttovirasto on kiristänyt tulkintakäytäntöjään.

Turvapaikka-asioihin erikoistuneet juristit, oikeuskansleri, yhdenvertaisuusvaltuutettu ja media ovat nostaneet epäkohtia esiin. Suomen järjestelmä ei tällä hetkellä tunnista aina kidutuksen uhreja. Suomi on saanut YK:n kidutuksen vastaisesta komitealta langettavia päätöksiä. Koko käsittely- ja valitusprosessin läpi on mennyt kidutettuja ihmisiä, joita ei ole tunnistettu ja joiden ei ole katsottu tarvitsevan turvaa. Tämä on hälyttävää. Tarvitsemme toki toimivan palautusjärjestelmän, mutta lasten oikeudet ja ihmisarvon jakamattomuus on muistettava kaikissa tilanteissa.

Lapset ja lapsiperheet tarvitsevat erityistä suojelua. Pääministeri Sipiläkin on sanonut, ettei pienten lasten palauttaminen Afganistaniin sovi hänen oikeustajuunsa. Eikä se sovi minunkaan oikeustajuuni. Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu on korostanut, että lakia tulisi aina tulkita ihmisoikeusmyönteisesti ja erityisesti lapsen etu huomioiden. Tämä ei toteudu riittävästi.

Keväällä hallitus perusteli hallituspohjan muutosta arvoilla. Budjettiriihessä ihmisoikeudet loistivat poissaolollaan ja tilalle tuli lisätiukennuksia turvapaikkapolitiikkaan, joita perustellaan turvallisuudella. Turvallisuutta ei lopulta kuitenkaan lisätä hallituksen valitsemilla keinoilla.

Teemme hallintovaliokunnassa hyvää yhteistyötä poliisin kanssa ja luotan siihen, että poliisi antaa selvityksen Jyväskylän tapahtumista ja niihin johtaneista seikoista. On kuitenkin poliitikkojen ja ennen kaikkea hallituksen tehtävä varmistaa, että turvapaikkapolitiikka on inhimillistä.

Julkaistu alun perin Parviaisen Facebook-sivulla.