Oppositiopuolueilta välikysymys koulutuksen tasa-arvosta

09.02.2018

Kaikki oppositiopuolueet jättivät Vihreiden aloitteesta yhteisen välikysymyksen koulutuksen tasa-arvosta. Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto.

 – Tämän maan ylpeys on ollut tasa-arvoinen koulutus ja jokaisen lapsen mahdollisuus tavoitella unelmiaan. Hallitus ei ole puuttunut koulutuksen eriarvoistumiseen. Sen tekemät leikkaukset pudottavat pohjan pois suomalaisen koulutuksen tasa-arvolta. Varhaiskasvatusta on rajattu, peruskoulu on pulassa, ja sukupuoli ja perhetausta määrittävät yhä enemmän menestymistä opintiellä, sanoo Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto.

 – Koulutuksen tasa-arvo on ollut Suomen osaamisen ja menestyksen kivijalka. Hallituksen leikkaukset ovat kuitenkin murentaneet vakavasti tätä pohjaa. SDP on esittänyt lukuisia toimia, joilla oppimistulosten laskuun ja eriarvoisuuden lisääntymiseen voidaan vastata. Yksi vaikuttavimmista keinoista on maksuttomuuden ulottaminen toisen asteen koulutukseen. Selvitykset osoittavat, että merkittävä este kouluttautumiselle on rahanpuute ja oppimateriaalien korkeat kustannukset etenkin toisella asteella. Myös varhaiskasvatuksen rajaukset poistamalla taataan kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet elämässä heti varhaislapsuudesta lähtien. Työttömien aktiivimalli on konkreettisesti osoittanut rajauksiin liittyvät ongelmat, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

 – Kun vuoteen 2015 jatkunut talouden syöksykierre on saatu katkaistua, tulee koulutukseen ja tutkimukseen panostaa enemmän kuin hallitus on mm. julkisen talouden suunnitelmassa lähivuosille varannut. Samalla koulutuksen uudistuksia tulee jatkaa. Toisen asteen lähiopetusta ja koulutuspaikkoja tulee lisätä. Myös lisätukea tarvitsevien erityisoppilaiden tulee saada riittävästi tukea opetuksen avuksi, sanoo Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari

– Suomen kansainvälinen menestysvaltti eivät ole yksittäiset huippuosaajat, vaan koulutusjärjestelmä, joka lähtee siitä, että kaikki ovat huippuosaajia. Suomalaisen tasa-arvon pohja luodaan varhaiskasvatuksessa. Hallitus ei näe laadukasta varhaiskasvatusta kaikkien lasten oikeutena, sillä se rajasi päivähoito-oikeutta lapsilta, joiden vanhemmat eivät työskentele tai opiskele päätoimisesti. Yhdenvertaisuus toteutuu vain palauttamalla subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus, ja varhaiskasvatuksen laatu turvataan vain pienentämällä ryhmäkokoja. Meillä ei ole varaa rajata osaa ikäluokasta ulos laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Yhtä vähän meillä on varaa antaa yritysten rahastaa varhaiskasvatuksella, vaan voitontavoittelua on rajoitettava, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.  

 – Olen erittäin huolestunut koulutuksellisen tasa-arvon heikkenemisestä. Lasten ja nuorten eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen on kohtalonkysymys Suomelle. Vahvuutemme on tähän asti ollut yhdenvertainen koulu kaikille, mutta nyt maamme on menossa väärään suuntaan. Siksi vaadimme suunnanmuutosta, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

– Nuorilla ikäluokilla pitää olla oikeus laadukkaaseen koulutukseen, mutta ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen taso on laskenut hallituksen tekemien rajujen leikkausten myötä. Yhä suurempi osa koulutuksesta toteutetaan omaehtoisena verkko-opiskeluna. Se ei voi olla vaikuttamatta osaamiseen, etenkin vahvoja käytännön taitoja vaativilla aloilla, sanoo Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Päivi Räsänen.

Koko välikysymysteksti luettavissa täällä.

Pressikuvia lehdistötilaisuudesta toimitusten käyttöön täällä