Outi Alanko-Kahiluoto: Avoimen yliopiston opinnot muutettava maksuttomiksi ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville

14.10.2020

Vihreiden kansanedustaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto ehdottaa kuutta toimenpidettä, joilla korkeakoulutuksesta tehdään saavutettavampaa ja yhdenvertaisempaa.

– Suomalainen korkeakoulutus on huolestuttavasti eriarvoistunut. Ensikertalaiskiintiöt ja opintojen lainapainotteisuus ovat nostaneet opiskelemaan hakeutumisen kynnystä. Yhdenvertaisessa Suomessa kenenkään perhetausta ei saa estää hakeutumista korkeakouluun, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto sanoo.

Vihreiden kuusi toimenpide-ehdotusta ovat: madalletaan kynnystä siirtyä toiselta asteelta korkeakouluun, turvataan korkeakoulujen rahoitus, tuodaan opiskelijavalintaan joustavuutta, helpotetaan alanvaihtoa opintojen aikana, tehdään työn ja opintojen yhteensovittaminen sujuvammaksi sekä parannetaan mahdollisuuksia kouluttautua työuran aikana.

– Toiselle asteelle tarvitaan lisää kursseja, joilla opiskelija pääsee tutustumaan korkeakouluopintoihin. Näistä ns. kurkistuskursseista on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Helsingistä ja Turusta. Opinto-ohjauksen määrää on lisättävä toisella asteella, jotta opiskelija saa tarvitsemansa tuen jatko-opintojen suunnitteluun, Alanko-Kahiluoto sanoo.

– Varsinaista opiskelijavalintaa on tarkasteltava kriittisesti. Olisi hyvä, että hakija voi vaihtaa hakukohteiden prioriteettijärjestystä nykyistä pidempään. Hakijalle olisi hyvä tarjota useampaa kuin vain yhtä opiskelupaikkaa. Näillä muutoksilla hakija saa enemmän miettimisaikaa, mikä olisi juuri hänelle sopivin opiskelupaikka, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Vihreät ehdottaa toimia myös korkeakouluihin ja työelämään. Tutkimusten mukaan opiskelijoiden valmistumista edistää se, että hän kokee opintonsa mielekkäiksi.

– Opiskelija voi opintojen aikana huomata, ettei hän ole opiskelemassa itsensä kannalta oikealle alalle. Korkeakouluilla on oltava nykyistä paremmat mahdollisuudet reagoida tällaisiin tilanteisiin ja tukea opiskelijoita oikean koulutuspolun valinnassa. Myös työn ja opintojen yhteensovittamista pitää helpottaa luomalla osa-aikaisen opiskelijan status, jotta yhä useampi voi kerryttää hyödyllistä työkokemusta jo opintojen aikana. Osa-aikaisen opiskelijan status olisi huomioitava myös korkeakoulujen rahoitusmallissa, Alanko-Kahiluoto sanoo.

– Tiedämme, ettei korkeakoulutus nykyisellään ole kaikille saavutettavaa. Hallitus on käynnistänyt suunnittelutyön, jossa korkeakoulutuksen saavutettavuutta tarkastellaan sosioekonomisen aseman, alueiden, sukupuolen, maahanmuuttajataustan, etnisten ryhmien, kieliryhmien ja toimintarajoitteisten näkökulmasta. Vihreät odottavat konkreettisia esityksiä korkeakoulutuksen yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Erityisesti maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuutta korkeakoulutuksessa on nostettava.

– Jatkuva oppiminen on nähtävä voimavarana. On hyvä lisätä muunto- ja pätevöitymiskoulutusta erityisesti niillä aloilla, joilla on pulaa osaavasta työvoimasta. Koulutukseen panostaminen on keskeinen keino vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin ja parantaa myös ikääntyneiden työllistymistä, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Alanko-Kahiluoto kirjoitti aiheesta blogin.