Perhevapaauudistus jakaa hoivavastuun tasa-arvoisemmin

16.02.2021

Teemme hallituksessa tasa-arvoisen perhevapaauudistuksen, jossa molemmille vanhemmille kiintiöidään reilu neljä kuukautta vanhempainvapaata. Kun isille kiintiöidään oma jakso, tasa-arvo perheissä vahvistuu, hoivavastuu jakautuu tasaisemmin ja naisten työmarkkina-asema paranee. Hallituksen perhevapaauudistuksen luonnos on nyt valmistunut ja lähetetään lausunnoille. Lakien on määrä tulla voimaan 1.8.2022.

Lapsen saaminen on tähän asti heikentänyt merkittävästi naisten tasa-arvoa. Naiset ovat käyttäneet  valtaosan perhevapaista, mikä on hidastanut naisten palkkakehitystä, työuralla etenemistä ja pienentänyt eläkettä. Naisen euro on edelleen vain 84 senttiä, osittain perhevapaiden takia. Nyt tähän tulee muutos.

Hallituksessa tekemämme perhevapaauudistuksen myötä vanhempainvapaat ja hoivavastuu jakautuvat tasaisemmin. Uudistus lisää lasten ja perheiden hyvinvointia, kaventaa sukupuolten välisiä palkkaeroja ja pitkällä tähtäimellä myös eroja eläkkeissä. Perhevapaat jaetaan jatkossa niin, että molemmat vanhemmat saavat 160 päivärahapäivän kiintiön, mikä tarkoittaa noin 6,5 kuukautta. Tästä kiintiöstä voi luovuttaa toiselle vanhemmalle enintään 63 päivää, mikä tarkoittaa, että molemmat vanhemmat saavat oman reilun neljän kuukauden kiintiön. Lisäksi raskaana oleva vanhempi saa 40 päivää raskausrahaa, joka aloitetaan ennen synnytystä. Uudistuksessa pidennetään ansiosidonnaisen vanhempainvapaan kestoa siihen asti, kunnes lapsi on lähes vuoden ja yhden kuukauden ikäinen.

Isille kiintiöidyt kuukaudet on Vihreiden pitkäaikainen tavoite. Useiden tutkimusten mukaan tehokkain tapa lisätä isien vanhempainvapaiden käyttöä, on kiintiöidä isille oma jakso. Nyt tehdäänkin muutos suomalaisessa työkulttuurissa: vanhempainvapaiden tasaisempi jakautuminen tarkoittaa, että myös perheenisä voi jäädä pitkälle vanhempainvapaalle, jolloin hänelle on palkattava sijainen. Tällä hetkellä joka viides isä ei pidä lainkaan perhevapaata. Hallitus vahvistaa juuri isien oikeutta vanhempainvapaiden pitämiseen, mikä syventää lapsen ja isän välistä suhdetta sekä on merkittävä tasa-arvoteko. Pienellä lapsella on oikeus myös isän kanssa vietettyyn aikaan ja isällä velvollisuus hoitaa oma osuutensa lasten ja kotitöiden hoidosta.

Lapsiperheistä joka kolmas on monimuotoinen. Vihreille uudistuksessa on alusta asti ollut tärkeää, että perhevapaamallin on kohdeltava yhdenvertaisesti monimuotoisia perheitä. Jatkossa kaikilla lapsen vanhemmilla, jotka ovat lapsen huoltajia, on päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta siitä, onko biologinen vai adoptiovanhempi tai onko lähi- vai etävanhempi. Lisäksi perhevapaita voi käyttää huomattavasti nykyistä joustavammin. Vanhempainvapaata voi nostaa puolitettuna tai osissa, jolloin perhevapaita voi jakaa pidemmälle ajalle. Vanhemmilla on oikeus käyttää vanhempainvapaata siihen asti, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

Tasa-arvo ei ole edelleenkään valmis, mutta perhevapaauudistuksen myötä olemme askeleen lähempänä tasa-arvoista Suomea.