Pirkka-Pekka Petelius: Emme voi jatkaa elämäämme maapallolla nykyisellä tavalla, sillä planeettamme ei yksinkertaisaesti kestä sitä

17.11.2021

“Emme voi jatkaa elämäämme maapallolla nykyisellä tavalla, sillä planeettamme ei yksinkertaisesti kestä sitä”, aloitti kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius Vihreiden ryhmäpuheen tänään, kun eduskunta kävi keskustelua valtioneuvoston selonteosta koskien kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:tä.

Petelius kertoi kestävän kehityksen olevan ihmiskunnan elinehto. Jotta ihmiskunnan olemassaolo olisi kestävällä pohjalla, on Peteliuksen mukaan kasvihuonekaasupäästöjä saatava rajoitettua merkittävästi ja saavutettava hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

“Tulevaisuusvaliokunta korostaa mietinnössään myös riittäviä panostuksia koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen, jotta tulevaisuuden työelämän muutoksiin pystytään vastaamaan. Tätä me Vihreät kannatamme lämpimästi”, kuvasi Petelius muutoksen edellyttämää koulutuksen vahvistamista.

Koulutuksen lisäksi Petelius nosti esiin globaalin vakauden ja kehitysyhteistyön merkityksen.

“Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen globaalisti edellyttää vakautta, vahvaa demokratiaa ja ihmisoikeuksien toteutumista kaikkialla maailmassa”, jatkoi Petelius. “Suomen on pidettävä kiinni roolistaan ihmisoikeuksien, demokratian ja tasa-arvon puolustajana. Kehitysyhteistyön määrärahat on kyettävä nostamaan 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta.”

Peteliuksen mukaan globaalin vastuunkannon merkitys on kasvanut entisestään koronapandemian myötä.

“Koronapandemia on vienyt näiden tavoitteiden toteutumisen yhä kauemmas. Kriisin myötä eriarvoisuus on lisääntynyt, sukupuolten välinen tasa-arvo heikentynyt ja oppimistulokset ovat kärsineet. Äärimmäinen köyhyys on lisääntynyt ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen.”

Lue koko kansanedustaja Pirkka-Pekka Peteliuksen puhe täältä: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/pirkka-pekka-peteliuksen-ryhmapuhe-eduskunnassa-17-11-2021/