Saamelaisten oikeudet ovat yhteinen vastuumme

09.08.2019

Tänään vietetään maailman alkuperäiskansojen päivää. Pohjoismaissa voimme juhlistaa tänään saamelaisia, jotka ovat EU:n ainoa tunnustettu alkuperäiskansa.

Saamelaisia asuu Suomen lisäksi Norjassa, Ruotsissa ja Kuolan niemimaalla. Tänä vuonna juhlitaan lisäksi alkuperäiskansojen kielten vuotta. Yhdeksästä saamen kielestä pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea puhutaan Suomessa.

Jokainen meistä voi jo pienellä työllä oppia lisää saamelaisista ja alkuperäiskansoista, sekä tarkastella omia mielikuvia ja ennakkoluuloja vähemmistöjen suhteen. Voimme käydä saamelaisten kulttuurikeskuksessa ja museoissa oppimassa perinteisistä elinkeinoista, voimme opetella muutaman sanan heidän kieliään tai voimme tehdä ilmastotekoja suojellaksemme arktisia alueita ja siten sen alkuperäiskansoja.

Samalla on myönnettävä, että Suomen valtion ja saamelaisten yhteinen historia ei ole ongelmaton. Kuten muuallakin maailmassa, valtio ei ole läheskään aina osannut hoitaa suhdettaan alkuperäiskansaan, ja saamelaiset ovat valitettavan usein jääneet sivuun heitä itseään koskevassa päätöksenteossa. Virheistä pitää kuitenkin ottaa opiksi. Meidän pitää antaa saamelaisille keskustelutilaa ja päätösvaltaa, erityisesti heitä itseään ja pohjoista Suomea koskevissa asioissa.

Viime hallituskaudella käynnistynyt totuus- ja sovintokomissiotyö jatkuu tälläkin hallituskaudella, jotta saamelaisiin kohdistunut pakkosuomalaistaminen saataisiin koko Suomen tietoon ja vääryyttä kokeneet saisivat oikeutta. Hallitus kunnioittaa ja edistää saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista ottaen huomioon kansainväliset sopimukset. Osana tätä työtä selvitetään vuodesta toiseen pöydälle jääneen alkuperäiskansoja koskevan ILO 169 -sopimuksen ratifioinnin edellytyksiä.

Itse pidän tärkeänä, että Lapin herkkää luontoa suojellaan kunnioittaen samalla EU:n ainoaa tunnustettua alkuperäiskansaa, saamelaisia. Alkuperäiskansojen aseman parantamiseksi tarvitaan niin yksilöiden tietoisuuden lisääntymistä kuin yhteisiä, yhteiskunnallisia ponnistuksia. Tähän tarvitaan meitä kaikkia. Jos et ole koskaan kiinnittänyt asiaan huomiota, niin tänään on hyvä päivä aloittaa.