Satu Hassi: Elvytysrahalla pitää tehdä ilmastoloikka

09.09.2020

Vihreiden kansanedustaja Satu Hassi piti keskiviikkona 9.9.2020 eduskunnan täysistunnossa ryhmäpuheenvuoron pääministerin ilmoituksesta EU:n elvytyspaketista. Puheenvuorossaan Hassi korosti, että EU:n yhteiset toimet ovat tarpeellisia, jotta talouden koronatälli ei pahene romahdukseksi. Samalla elvytysrahaa tulee käyttää vielä isomman ja vakavamman kriisin, ilmastokriisin, ratkaisemiseen. Hassin mukaan elvytysrahalla pitää tehdä ilmastoloikka Suomessa ja koko EU:ssa.

– Viennin kysyntä ei nouse kotimaisin toimin, siihen tarvitaan yhteistä eurooppalaista elvytystä, Hassi totesi.

Hassin mukaan neuvoteltu ratkaisu vastaa niitä neuvotteluohjeita, jotka suuri valiokunta eduskunnan puolesta antoi.

– Sekä elvytysrahoista että varsinaisesta budjetista noin kolmasosa on käytettävä ilmastotoimiin. Tämä on hyvä uutinen ilmastoratkaisuja myyville suomalaisille vientiyrityksille, Hassi sanoi.

Hassi peräänkuulutti puheessaan tarvetta toimintasuunnitelmalle, jossa määriteltäisiin, miten EU:n elvytysrahoja suunnataan fossiilitaloudesta irtautumiseen yhdessä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varojen kanssa.

– Me vihreät katsomme, että EU:n elvytysrahoista pitää Suomessa käyttää vähintään puolet ilmastoinvestointeihin. Nyt keskeistä on päättää aikataulu turpeen polton lopettamiseksi. Se aiheuttaa yhtä suuret ilmastopäästöt kuin henkilöautoliikenne. Elvytysvaroja tulee käyttää investointeihin, joilla turpeella kaukolämpönsä tuottavat kunnat voivat siirtyä päästöttömiin lämmönlähteisiin ja turpeen tuotantoketjussa toimiville ihmisille saadaan uusia työpaikkoja, Hassi painotti.

Hassin mukaan rahaa tulee käyttää myös nopeisiin junayhteyksiin, joilla vähennetään lyhyiden ja keskipitkien lentomatkojen tarvetta, sekä joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä edistäviin investointeihin kaupungeissa.

– EU:n tärkein tehtävä on turvata rauha. Ilmastonmuutoksen hillintä on tulevien konfliktien ennaltaehkäisyä. Suomelle on elintärkeää, että EU pysyy toimintakykyisenä ja että se pystyy ratkaisemaan niitä ongelmia, joita eteen tulee, silloinkin kun ne ovat täysin ennakoimattomia, Hassi päätti puheensa.

Lue koko puhe.