Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia polkevat eheytyshoidot pitää kieltää

12.11.2021

Eheytyshoidot ovat henkistä väkivaltaa, jolla tähdätään nuoren sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen suuntautumisen muuttamiseen vastoin hänen tahtoaan. Eheytyshoitoja ei kuitenkaan ole kielletty, vaikka jo nykyinen rikoslakimme antavat siihen puitteet. Tämä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia polkeva epäkohta pitää korjata ihmisoikeuksia kunnioittavaksi. Jokainen ihminen on arvokas sellaisenaan.

Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin eilen ”Ehjänä syntynyt – loppu eheytyshoidoille” -kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena on kieltää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen itsemääräämisoikeuksia loukkaavat eheytyshoidot. Eheytyshoidot ovat lapsen tai nuoren henkistä pahoinpitelyä, jonka tarkoituksena on muuttaa nuoren seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä. Ne pohjaavat vääristyneeseen ajatukseen, jonka mukaan heteroseksuaalisuudesta eroava seksuaalinen suuntautuminen tai syntymässä määritellystä sukupuolesta eroava sukupuoli-identiteetti olisivat jotenkin parannettavissa ja korjattavissa, eli “eheytettävissä”.

Kyse ei aina ole alaikäiseen kohdistuneesta henkisestä väkivallasta, vaan eheytyshoito voi kohdistua myös täysi-ikäisiin tai -valtaisiin henkilöihin. Tämä koskee erityisesti henkilöitä, joilla ei ole sosiaalisten, taloudellisten tai mielenterveydellisten syiden takia mahdollisuutta kieltäytyä eheytyshoidoista. Usein näihin tilanteisiin liittyy myös voimakasta sosiaalista painetta, joka jo itsessään on henkistä pahoinpitelyä.

Eheytyshoidoille ei ole mitään tieteellisiä näyttöjä. Esimerkiksi Suomen Psykologiliitto, psykiatriyhdistys sekä Suomen evankelisluterilainen kirkko ovat tuominneet eheytyshoidot, sillä eheytyshoidoilla on vakavia vaikutuksia lapsen tai nuoren mielenterveydelle ja kehitykselle. Myös EU on kehottanut jäsenmaitaan kieltämään eheytyshoidot.

Eheytyshoitoja ei tällä hetkellä tunnisteta rikollisiksi, vaikka rikoslain mukaan pahoinpitely ei edellytä fyysistä väkivaltaa, jos teko kuitenkin aiheuttaa vahinkoa uhrin terveydelle. Eheytyshoidot ovat henkistä pahoinpitelyä, jotka ovat omiaan aiheuttamaan pitkäaikaista vahinkoa kohteen mielenterveydelle ja kehitykselle. Tämän takia Suomen rikoslaki pitäisi tunnistaa eheytyshoidot henkisenä väkivaltana, minkä takia niitä harjoittavat yhdistykset ja muut toimijat pitäisi kieltää. 

Eheytyshoitojen kieltämisessä ei ole kyse uskonnonvapaudesta vaan ihmisoikeuksista. Ihmisten oikeutta toteuttaa uskontoaan ei olla rajaamassa miltään sellaiselta osin, joka ei jo nyt olisi rikoslain ja perustuslain hengen vastaista. Päinvastoin eheytyshoitojen kieltämisen tavoitteena on vahvistaa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvien henkilöiden mahdollisuuksia toteuttaa itsemääräämisoikeuttaan yhtä aikaa sekä seksuaali- tai sukupuoli-identiteettinsä että uskonnollisen vakaumuksensa osalta.

Eheytyshoitojen kriminalisointi vahvistaisikin osaltaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen itsemääräämisoikeutta ja vähentäisi merkittävästi heihin kohdistuvaa sosiaalista tai taloudellista painostusta hankkiutua eheytyshoitoihin. Lisäksi Suomen on säädettävä pikaisesti uusi translaki, josta tehty Oikeus olla -kansalaisaloite oli eilen eduskunnan täysistunnon käsittelyssä. Vihreät kannattavat myös tätä aloitetta, sillä se edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja korjaa nykyisen translain räikeät ihmisoikeusloukkaukset esimerkiksi sterilisaatiopakosta. Jokainen ihminen on arvokas sellaisenaan.