Sivistysvaltio sulkee koulut vain pakon edessä

30.07.2021

Vastuu pandemian torjumisesta kuuluu ensisijaisesti aikuisille. Tämä tarkoittaa, että tautitilanteen pahentuessa mahdollisesti tarvittavien uusien rajoitusten on kohdistuttava ensisijaisesti aikuisiin. Sivistysvaltio ei sulje päiväkotien tai koulujen ovia muuta kuin äärimmäisessä pakossa.

Lapset, nuoret ja opiskelijat ovat kantaneet kohtuuttoman suuren taakan koronatoimien seurauksista. Poikkeusaika on jatkunut jo lähes puolitoista vuotta. Nyt sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö on jälleen nostanut esiin lasten ja nuorten etäopetuksen.

Lasten ja nuorten oikeuksia oppia on toistuvasti rajoitettu riskiryhmien suojelemiseksi. Etäopetuksella on ollut vakava vaikutus lasten, nuorten ja opiskelijoiden oppimiseen ja hyvinvointiin. Me emme vielä edes tiedä, miten kipeästi rajoitukset ovat lapsiimme osuneet. Sen me kuitenkin jo tiedämme, että tästä ajasta syntynyttä velkaa maksetaan vielä pitkään.

Vastuu pandemian torjumisesta kuuluu ensisijaisesti aikuisille. Tämä tarkoittaa, että tautitilanteen pahentuessa mahdollisesti tarvittavien uusien rajoitusten on kohdistuttava ensisijaisesti aikuisiin. Sivistysvaltio ei sulje päiväkotien tai koulujen ovia muuta kuin äärimmäisessä pakossa.

Jotta koulunkäynti voidaan pitää turvallisena, jatkossa rokotuksia annetaan myös 12–15-vuotiaille. Nämä rokotukset on käynnistettävä nopeasti ja tähän tarvitsemme mukaan myös kouluterveydenhuollon. Vapaaehtoinen rokottaminen on aloitettava koulussa heti, kun koulujen ovet elokuussa aukeavat. Samalla opettajien toiveet henkilöstön rokotusten aikaistamisesta on otettava vakavasti.

Koronarajoitukset ovat osuneet kipeästi erityisesti niille koulutusasteille, joilla etäopetus on jatkunut pitkään. Enemmistö toisen asteen opiskelijoista on kokenut etäopiskelun henkisesti raskaaksi ja myös korkea-asteen opiskelijat kokevat uupumusta ja yksinäisyyttä. Tässä tilanteessa olisi järkevää viedä rokotuskampanjat oppilaitoksiin ja nuorten luokse.

Tärkeintä on, että lasten ja nuorten arki voi jatkua mahdollisimman normaalisti. Ottakaa siis rokotukset. Noudattakaa suosituksia. Meidän aikuisten kuuluu nyt kantaa vastuu.