Sukupuolivähemmistöjen oikeuksia vietävä eteenpäin

29.06.2020

Teemme hallituksessa tulevina vuosina töitä sukupuolivähemmistöihin kuuluvien rakenteellisen syrjinnän purkamiseksi.

Julkistimme hallituksessa viime viikolla uuden tasa-arvo-ohjelman. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kokevat Suomessa paitsi arkista myös rakenteellista syrjintää. Suomi on saanut useita huomautuksia kansainvälisiltä ihmisoikeustoimielimiltä translaista, joka loukkaa ihmisen itsemääräämisoikeutta. Tutkimusten mukaan yli 80 prosenttia transnuorista on kokenut häirintää ja useampi kuin joka toinen transnuori on ajatellut itsensä vahingoittamista ja itsemurhaa.

Viime viikkoina huoli sukupuolivähemmistöjen oikeuksista on kasvanut, kun terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko antoi uudet hoitosuositukset, jotka vaikeuttavat transihmisten hoitoon pääsemistä. Tällainen kehitys on vaarallista. Laadukas terveydenhuolto on turvattava kaikille sukupuoli-identiteetistä riippumatta.

Hallituksen uusi tasa-arvo-ohjelma listaa toimenpiteitä, joilla puututaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kokemaan rakenteelliseen syrjintään. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa luopuminen henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta ja intersukupuolisten lasten tarpeettomasta sukuelinkirurgiasta sekä isyys- ja äitiyslakien yhdistäminen vanhemmuuslaiksi.

Yksi keskeisimmistä parannuksista sukupuolivähemmistöjen kannalta on translain uudistus. Uudistuksessa tullaan muun muassa poistamaan vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä osana sukupuolenkorjausprosessia sekä eriyttämään sukupuolen lääketieteellinen ja juridinen korjaaminen toisistaan. Voimassa olevassa translaissa juridisen sukupuolen saa vahvistaa vain henkilö, joka voi osoittaa olevansa lisääntymiskyvytön, mikä tarkoittaa monen transihmisen kohdalla pakkosterilisaatiota. Lisäksi laki mm. altistaa pitkille ja nöyryyttäville tutkimuksille. Uusi translaki tulee kunnioittamaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja on merkittävä askel transihmisten oikeuksien toteutumiselle.

Yhteiskunnan rakenteiden muuttaminen on avainasemassa sukupuolivähemmistöjen aseman parantamiseksi. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma vie työtä reippaasti eteenpäin, mutta parantamisen varaa jää myös monessa kohtaa. Esimerkiksi aikuisten lisäksi myös transnuorten tulisi voida vahvistaa juridinen sukupuolensa. Ulkopuolisia lupia ei pitäisi tarvita, vaan sukupuolen tulisi voida vahvistaa omalla ilmoituksella. Lisäksi opetus- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja viranomaisille olisi annettava nykyistä enemmän koulutusta sukupuolivähemmistöjen kohtaamisesta.

Työtä siis vielä riittää!