Touko Aalto: Terroristeille on tehtävä selväksi, että Suomi ei horju

22.08.2017

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto kommentoi Facebookissa Turun terrori-iskua. ”Turun terrori-isku on järkyttänyt ja ollut mielessä viime päivät. Otan osaa uhrien ja heidän omaistensa suruun.”

”Kun tuskalliset tapahtumat tulevat näin lähelle, ne tuntuvat meissä kaikissa. Nyt on viranomaisten aika selvittää juurta jaksain, mitä iskun taustalla on.

Minulle on tärkeää, että Suomi pitää huolta kaikkien täällä olevien turvallisuudesta. Meidän on huolehdittava siitä, että näin on nyt ja tulevaisuudessa. Se vaatii toimintaa ja sen toiminnan on oltava harkittua.

Poliisi on avainasemassa ihmisten turvallisuuden takaajana. Turun terrori-iskun tekijästä oli annettu vihje suojelupoliisille jo aiemmin. Meidän on varmistettava, että poliisilla on riittävät voimavarat tutkia tällaisia vihjeitä ja tehdä tarvittavat toimenpiteet. Tähän on vain yksi lääke: Poliisin resursseja on lisättävä.

Tarvitaan lisää voimavaroja ja ihmisiä poliisin arkiseen tutkintatyöhön. Tarvitaan myös lisää voimavaroja, jotta poliisi voi paremmin pitää yhteyttä muihin viranomaisiin ja niihin yhteisöihin, jotka voivat tunnistaa radikalisoitumisen uhassa olevat nuoret.

Vihreät ovat valmiit osoittamaan poliisille ja muille viranomaisille tarvittavat lisäresurssit tähän korvaamattomaan työhön.

Lisäksi odotamme hallituksen esitystä tiedustelulaeiksi. Emme tiedä, olisivatko uudet lait auttaneet tämän iskun estämisessä.

Tiedustelulait on joka tapauksessa tehtävä, sillä Suomi on asiassa jo jäljessä muuta maailmaa. Lakeja säätäessä – surunkin keskellä – on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että emme uhraa suomalaisia arvoja pelolle.

Ihmisten oikeusturvaa ja oikeutta yksityisyyteen ei saa tarpeettomasti loukata esimerkiksi massavalvonnalla. Vihreät on valmis viemään tiedustelulakeja eteenpäin, jos lakipaketti turvaa nämä vapaan yhteiskunnan kulmakivet.

Samalla meidän on tehtävä terroristeille kristallinkirkkaaksi, että Suomi ei horju. Heidän tavoitteensa on rikkoa arkemme turvallisuudentunne ja yhteenkuuluvuus. He haluavat kylvää pelkoa ja vihaa, jotta kääntyisimme toisiamme vastaan. Emme saa antaa periksi. Yhteiskuntamme vahvuus kumpuaa vapaudesta, tasa-arvosta ja lähimmäisistämme huolehtimisesta.

Näistä me pidämme yhdessä kiinni – nyt ja tulevaisuudessa.”