Ukrainan sotapakolaisia tuettava hintojen noustessa

24.08.2022

Hintojen noustessa hallitus on tukenut pienituloisia korottamalla esimerkiksi toimeentulotukea ja pienimpiä eläkkeitä. Vastaava korotus on hallituksen budjettiriihessä ulotettava myös pakolaisten vastaanottorahaan. On Suomen velvollisuus auttaa Ukrainasta paenneita. 

Tänään moni ukrainalainen joutuu viettämään Ukrainan itsenäisyyspäivää kaukana kotoa. Venäjän hyökkäyssota on ajanut miljoonat ihmiset pakolaisiksi. Monella on mukanaan sodan kauhun jättämät jäljet ja takanaan raskas pakomatka. Samaan aikaan pakolaisten mieltä kalvaa huoli oman kotimaan tulevaisuudesta ja sinne jääneistä läheisistä. 

Euroopassa halu auttaa ukrainalaisia on ollut suurta. Suomeen on tähän mennessä tullut Ukrainasta noin 36 000 sotapakolaista. Olemme tehneet parhaamme auttaaksemme heitä pääsemään kiinni turvalliseen arkeen niin pian kuin mahdollista. Tilapäisen suojelun direktiivin kautta Ukrainan sotapakolaisille on taattu esimerkiksi majoitus ja välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut. Muu toimeentulo tulisi kattaa vastaanottorahalla, johon Suomessa tilapäistä suojelua saavat ovat oikeutettuja muiden kansainvälistä suojelua hakevien tapaan.

Vastaanottorahan tarkoituksena on turvata ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo. Tällä hetkellä sen perusosan suuruus on yksin asuvalle 323,21 euroa kuussa, jos henkilö ei saa aterioita vastaanottokeskuksesta. 

Vastaanottoraha on ollut pieni jo ennen nykyistä nopeaa inflaatiota. Vuonna 2011 vastaanottorahan perusosan tasoksi päätettiin 70 prosenttia toimeentulotuesta. Tällä hetkellä se on todellisuudessa kuitenkin enää vain 61 prosenttia, sillä siihen ei ole tehty korotuksia samassa suhteessa kuin toimeentulotukeen. 

Hintojen nousun myötä elämästä vastaanottorahan varassa on tullut niukkaakin niukempaa. Monella sotapakolaisella raha ei riitä enää välttämättömiin perustarpeisiin, kuten ruokaan ja vaatteisiin. Siksi vastaanottorahaa on korotettava samaan tapaan kuin olemme nostaneet muitakin etuuksia elokuusta alkaen. 

Vastaanottorahan perusosaan tarvitaan hintojen nousun vuoksi 50 euron korotus, nykyisestä 323 eurosta 370 euroon. Tämä päätös tulee tehdä budjettiriihessä. Korotuksen jälkeen perusosa nousisi takaisin aiemmalle tasolleen eli 70 prosenttiin toimeentulotuesta. 

Päätös olisi monelle ukrainalaiselle tärkeä apu. Hintojen nousu osuu yhtä lailla niin suomalaisiin kuin tänne saapuneisiin sotapakolaisiin. Vastaanottorahan korottaminen samassa suhteessa muiden etuuksien kanssa on siksi perusteltua. 

Korotus koskisi tilapäistä suojelua saavien lisäksi kaikkia muitakin vastaanottorahan varassa eläviä eli turvapaikanhakijoita ja vailla kotikuntaa olevia ihmiskaupan uhreja. Tuki kohdistuisi siis nimenomaan erityisen haavoittuvassa asemassa oleville. 

Valtaosa vastaanottorahan saajista on Ukrainasta tulleita sotapakolaisia. Tällä hetkellä heidän rahansa eivät riitä elämiseen. Suomi on sitoutunut tarjoamaan Ukrainasta pakeneville turvaa ja suojaa. Velvollisuutemme on täyttää tämä lupaus myös toimeentulon osalta. Venäjän hyökkäyssota jatkuu – apua tarvitaan edelleen.