Vahvistusta Vihreiden viestintätiimiin

29.11.2018

Vihreiden viestintätiimissä aloittaa kolme uutta työntekijää.

Erika Nieminen on valittu Vihreiden visuaalisesta viestinnästä vastaavaksi viestintäsuunnittelijaksi. Hän on työskennellyt viimeksi Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n graafikkona. Erika taikoo poliittisista sisällöistä vaikuttavaa
visuaalista viestintää ja kehittää Vihreiden visuaalista ilmettä.

Minna Manninen siirtyy viestintäsuunnittelijaksi Vihreästä eduskuntaryhmästä, jossa hän on työskennellyt kansanedustaja Olli-Poika Parviaisen eduskunta-avustajana. Minna on viestinnän moniosaaja, jolla on sormensa pelissä niin
someviestinnässä, mediayhteistyössä kuin järjestöviestinnässäkin.

Jeri Aalto aloittaa puheenjohtaja Pekka Haaviston avustajana Vihreiden viestintätiimissä. Hän siirtyy tehtävään Haaviston eduskunta-avustajan tehtävästä. Jeri toimii puheenjohtajan yhteyshenkilönä ja vastaa puheenjohtajan
maakuntavierailuiden järjestelyistä ja viestinnästä.

Erika Nieminen ja Minna Manninen aloittivat työnsä Vihreiden viestinnässä lokakuun lopussa. Jeri Aalto aloittaa tehtävässä joulukuun alussa. Vihreiden viestintätiimissä jatkavat viestintäpäällikkö Henna Hakkarainen, someviestinnästä ja videotuotannoista vastaava viestintäsuunnittelija Ville-Veikko Mastomäki sekä mediasuhteista ja poliittis-viestinnällisestä valmistelusta vastaava viestintäsuunnittelija Jarno
Lappalainen.

– Edessä on vaalikevät, jonka aikana ratkaistaan Suomen ja Euroopan suunta. Tällä porukalla lähdemme viemään viestiä Vihreiden vaihtoehdosta kestävän ja inhimillisen tulevaisuuden puolesta ja vastaamaan niihin huoliin, joita ihmisillä on ilmastonmuutoksesta, koulutuksen rapautumisesta ja suomalaisten eriarvoistumisesta, sanoo viestintäpäällikkö Henna Hakkarainen.

Viestintätiimi suunnittelee, kehittää, koordinoi ja toteuttaa Vihreiden puolueorganisaation ja eduskuntaryhmän ulkoista ja sisäistä viestintää.

Katso viestintätiimin jäsenten yhteystiedot täältä.