Valtion talousarvio vuodelle 2020 panostaa tasa-arvoon, koulutukseen, ympäristöön ja kestävään liikkumiseen

12.12.2019

Valtiovarainvaliokunta julkisti tänään talousarviota koskevan mietintönsä sekä eduskunnan tekemät lisäpanostukset tasa-arvon edistämiseen, ihmisoikeustyöhön, koulutukseen sekä luonnonsuojeluun.

“Maailman ensimmäisen hiilineutraalin hyvinvointivaltion rakentaminen on tämän hallituksen kärkitavoite, ja se näkyy vahvasti niin hallituksen budjettiesityksessä kuin eduskunnan tekemissä lisäpanostuksissa. Teemme historialliset panostukset niin suomalaisten lukutaidon vahvistamiseen kuin sukupuolten välisen tasa-arvon sekä ihmisoikeuksien edistämiseen”, Vihreiden valiokuntavastaava ja eduskunnan feministiryhmän puheenjohtaja Iiris Suomela kertoo.

“Erityisen hienoa on, että pitkän hidastelun jälkeen lähisuhdeväkivallan ja sukupuolittuneen väkivallan vastustamiseen saadaan vihdoinkin kunnon toimet ja resurssit. Esimerkiksi turvakotien määrää kasvatetaan määrätietoisesti niin ensi vuonna kuin tulevina vuosina”, Suomela jatkaa.

Ensi vuoden talousarvio on myös kaivattu kunnianpalautus ympäristönsuojeluun ja luontomatkailuun.

“Lähes 100 miljoonan euron lisärahoituksella saadaan aidosti paikattua sitä korjausvelkaa, jota meillä on luontoreittiemme sekä luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen osalta. Lisäpanostukset näkyvät laajalti koko maassa, ja niiden turvin esimerkiksi Heinäveden kansallisreitti kunnostetaan”, asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Heli Järvinen iloitsee.

“Satsaamme luontomatkailuun erityisesti kansallispuistoihin ja retkeilyyn tuntuvasti. Ulkoilun ja virkistyskäytön edistämisen strategia toteutetaan yhteistyössä virkistyskäytön toimijoiden kanssa. Kirjasimme tavoitteen hallitusohjelmaan, ja nyt tälle työlle varattiin rahoitus ensi vuodeksi,” Mari Holopainen iloitsee. 

Lisäksi Holopainen ja Inka Hopsu pitävät tärkeänä, että tulevissa liikenneinvestointeissa huomioidaan kaupungit ja kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta nostetaan. 

Holopainen korostaa sitä, että eduskunta edellyttää, että pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen houkuttelevuutta lisäävät hankkeet on saatava liikkeelle pikimmiten. ”Joukkoliikenteen tukea tullaan nostamaan tavoitteiden saavuttamiseksi.”

”Eduskunta edellyttää, että MAL-sopimusten osalta varmistetaan panostukset kaupunkiseutujen ja pääkaupunkiseudun joukkoliikennehankkeisiin, kävelyyn ja pyöräilyyn sekä kaupunkiseutujen liityntäpysäköinnin kehittämiseen, Hopsu korostaa. 

Vuoden 2020 ensimmäisessä lisätalousarviossa sitouduttiin samalla myös pakolaisneuvonnan rahoituksen turvaamiseen.

“Iloitsen erityisesti lisäyksistä migrin oleskelulupakäsittelyjen resursseihin ja järjestöjen kehitysyhteistyörahoitukseen. Hienoa oli, että linjasimme myös globaali- ja viestintätukien palauttamisesta edellisen hallituksen leikkauksia edeltäneelle tasolle seuraavan budjetin valmistelussa”, Hopsu sanoo.