Vihreä eduskuntaryhmä: Suomen luonto ei saa jäädä metsätalouden jalkoihin

05.06.2018

Vihreä eduskuntaryhmä vaatii tänään Maailman ympäristöpäivänä, että talousmetsien käyttö on saatava kestävälle tolalle. Suomalaisella metsäluonnolla ei mene niin hyvin kuin yleisesti uskotaan. Puut kasvavat kyllä, mutta samanaikaisesti lukuisat kasvi-, sieni- ja eläinlajit kärsivät kasvavan metsätalouden aiheuttamista muutoksista

– Suomen hallitus ei ole näyttänyt metsien kestävässä hoidossa hyvää esimerkkiä, vaan on tavoitellut massiivisia metsähakkuiden lisäyksiä. Myös valtion metsiä hoitavalle Metsähallitukselle asetetaan jatkuvasti paineita kasvaviin hakkuisiin, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen toteaa

– Metsähakkuiden määrä tulee pitää luonnon ja ilmaston kannalta kestävällä tasolla. Lisäksi metsänhoidossa luonnon monimuotoisuus pitää huomioida paremmin. Metsälakiin tulee kirjata monimuotoisuutta edistäviä toimia kuten esimerkiksi lahopuun metsään jättäminen ja kantojen noston kieltäminen, Mikkonen linjaa.

Suomen maapinta-alasta talousmetsiä on noin kolme neljännestä. Siksi talousmetsien käsittelyllä on valtava merkitys maamme monimuotoisuuden turvaamiselle – pelkkä suojelualueiden perustaminen ei riitä.

Yli kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista on metsien lajeja. Merkittävin syy uhanalaisuudelle on metsätalous, joka on vähentänyt esimerkiksi vanhoja metsiä ja lahopuun määrää. Myös monet aiemmin yleiset metsälajit töyhtötiaisesta ja hömötiaisesta alkaen ovat vähentyneet dramaattisesti.

– Suomi on kansainvälisesti sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden vähenemisen vuoteen 2020 mennessä. On iso pettymys, että Suomen hallitus on sanonut antavansa tästä tavoitteesta periksi, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen sanoo.

– Suomalaisille metsäluonto on tärkeä. Kyselytutkimuksen mukaan 70 prosenttia suomalaisista suhtautuu avohakkuisiin kielteisesti. Parhaillaan on vireillä kansalaisaloite metsiä säästävien avohakkuiden kieltämisestä valtion mailla. Se on lyhyessä ajassa kerännyt jo yli 23 000 allekirjoitusta, Mikkonen iloitsee.

 

Lisätietoja:
Krista Mikkonen, 044 2627 881, krista.mikkonen@eduskunta.fi