Vihreä ministeriryhmä: Uusia ratkaisuja ilmastokriisiin ja työllisyystavoitteeseen

30.03.2021

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja ulkoministeri Pekka Haavisto pitivät tiedotustilaisuuden, jossa he tarkastelivat kulunutta hallituskautta ja kertoivat Vihreiden näkymistä tulevalle kahdelle vuodelle hallituksessa. Uusia ratkaisuja ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseksi ja hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamiseksi on vielä löydettävissä.

– Keväällä 2019 tuntui, kuin koko Suomi olisi herännyt siihen todellisuuteen, että ilmastonmuutos on pysäytettävä. Opiskelijoista yrityselämään – kaikki puhuivat aiheesta ja esittivät konkreettisia toimenpiteitä. Näitä on nyt sitten myös toteutettu, Haavisto toteaa.

– Hallitus on päättänyt jo isosta joukosta konkreettisia ilmastotoimia, mutta hallituskauden loppupuolelle on jäljellä ainakin kolme isoa kokonaisuutta. Hiilineutraaliustavoite 2035 on kirjattava lakiin. Tavoite on jo saanut vauhtiin esimerkiksi yritysten ja kuntien ilmastotyön, ja sen kirjaaminen lakiin antaa toimijoille varmuuden Suomen tulevaisuuden suunnasta. Lisäksi hallituksen on päätettävä konkreettisista toimista liikenteen päästöjen puolittamiseksi sekä maa- ja metsätalouden päästöjen vähentämiseksi ja nielujen kasvattamiseksi, Mikkonen listaa.

Ohisalo esitti myös lukuisia uusia työntekijöitä tukevia toimia, joilla päästäisiin hallituksen työllisyystavoitetta kohti. Niihin sisältyvät vaikeina aikoina pitenevä ja parempina lyhenevä ansiosidonnaisen suhdannelisä, mielenterveyssyistä työkyvyttömäksi jäävien määrää vähentävä terapiatakuu sekä maksuton varhaiskasvatus puoleksi vuodeksi.

– Työnteon kannustimia tulisi lisätä parantamalla pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia ottaa työtä vastaan. Helppo pääsy varhaiskasvatuksen äärelle tukee lasten kasvua, vanhempien mahdollisuuksia osa-aikatyöhön ja lapsiperheiden toimeentuloa. Siksi ehdotamme, että alle kaksivuotiaan lapsen voisi viedä maksutta varhaiskasvatukseen puoleksi vuodeksi, Ohisalo sanoo.

Ohisalo nosti esiin myös maahanmuuton merkityksen väestön ikääntymisestä johtuvan kestävyysvajeen korjaamisessa.

– Pidämme kunnianhimoisena mutta täysin toteuttamiskelpoisena tavoitteena sitä, että saisimme Suomeen  seuraavan vuosikymmenen aikana noin 80 000–100 000 työperäistä maahanmuuttajaa enemmän kuin nykyisten ennusteiden mukaan olisi tulossa. Sen lisäksi palkkatukea olisi syytä kehittää maahanmuuttajille siten, että sen avulla voisi kehittää myös kielitaitoaan, Ohisalo toteaa.

Ohisalo esitti tilaisuudessa myös lapsille ja nuorille monivuotista ohjelmaa, jolla kurotaan umpeen koronan aiheuttamaa hyvinvointi- ja oppimisvelkaa.

Haavisto esitteli tiedotustilaisuudessa kansainvälisen politiikan keskeisiä saavutuksia.

– Vaikka korona onkin leimannut hallituksen työskentelyä viimeisen vuoden, ollaan myös näköistämme ulkopolitiikkaa tehty aktiivisesti. Ihmisoikeuspainotteinen UTP-selonteko, kahdenkeskiseen kumppanuuteen tähtäävä Afrikka-strategia, Rauhanvälityskeskuksen perustaminen Ulkoministeriöön, ilmastoulkopolitiikan edistäminen kv-kentällä, Haavisto luettelee.

Lue lisää tähänastisesta vihreästä hallituspolitiikasta 

Mediatilaisuuden Powerpoint-esitys