Saavutukset

VIHREÄT HALLITUKSESSA
Olemme olleet hallituksessa tekemässä reilua muutosta. Olemme torjuneet ilmastonmuutosta ja luontokatoa, panostaneet koulutukseen ja vähentäneet eriarvoisuutta, jotta Suomesta tulee ympäristölle ja ihmisille kestävä.
Lue tältä sivulta, mitä kaikkea olemme jo saaneet aikaan:

Ilmasto

Vihreät ovat olleet hallituksessa torjumassa ilmastonmuutosta. Me olemme olleet asettamassa Suomen hiilineutraaliuden tielle vuoteen 2035 mennessä. Kaiken kaikkiaan ilmastokriisin torjunta eteni merkittävästi tällä kaudella.

Ilmastokriisin torjuntaan on panostettu hallituskauden aikana lähes kahden miljardin euron edestä, mikä paitsi vähentää päästöjä, myös luo Suomeen investointeja, uusia työpaikkoja ja yritystoimintaa. 

Lue lisää

Luonto

Vihreät ovat olleet hallituksessa suojelemassa yhteistä luontoamme ja turvaamassa sen monimuotoisuutta. Luonnonsuojelun rahoitus on nostettu historiallisen korkealle tasolle. Olemme uudistaneet luonnonsuojelulain, suojelleet ja ennallistaneet soita, kieltäneet malminetsinnän kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa, perustaneet uuden kansallispuiston Sallaan ja laajentaneet Tiilikkajärven kansallispuistoa.

Lue lisää

Koulutus

Vihreät lähti hallitukseen tekemään koulutuksen kunnianpalautusta ja olemme panostaneet varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen miljardi euroa. Niin pysyvää kuin määräaikaista rahoitusta kaikilla koulutusasteilla on lisätty sekä tehty merkittäviä koulutuksen laatua ja tasa-arvoa vahvistavia rakenteellisia uudistuksia. Tutkimuksen ja kehityksen rahoituskuopasta on päästy kasvu-uralle.

Lue lisää

Tasa-arvo ja ihmisoikeudet

Vihreät työskentelevät jatkuvasti ja väsymättä tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumisen eteen. Vihreät ovat pitkään tavoitelleet sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää perhevapaajärjestelmää. Otimme askeleen kohti tasa-arvoisempaa perhe-elämää kun toteutimme hallituksessa tasa-arvoisen perhevapaauudistuksen.  

Ulkomaalaislakiin ja oikeusapulakiin tehtiin vuosina 2015–2019 muutoksia turvapaikanhakijoiden oikeusavun ja valitusaikojen osalta. Niillä käytännössä kavennettiin turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Me korjasimme nämä ihmisoikeuksien toteutumisen uhanneet kiristykset. Uudistimme seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön suostumusta kunnioittavaksi. Seksi ilman suostumusta on aina väkivaltaa ja vain kyllä tarkoittaa kyllä.

Lue lisää

 

Eriarvoisuus ja hyvinvointi

Vihreille on tärkeää vähentää eriarvoisuutta ja turvata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa. Kenenkään ei pitäisi joutua miettimään, onko ensi viikolla varaa ruokaan tai lääkkeisiin. Köyhyyden vähentäminen on aivan yhtä ajankohtaista kuin ennenkin, siksi korotimme perusturvan tasoa ja pienimpiä eläkkeitä. 

Omasta terveydestä huolehtiminen ei saa olla vain hyvätuloisten etuoikeus. Poistimme hoitajien vastaanottojen maksut ja alensimme muita sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujaTeimme yhdenvertaisemman hoitoon pääsyn ja kaikkialla Suomessa yhtenäiset hoitopolut turvaavan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen. Uudistusta on valmisteltu 15 vuotta ja vihdoin tämä hallitus vei sen maaliin. Hyvinvointivaltiossa jokaisen on saatava hoitoa ja hoivaa.

Lue lisää

Työllisyys

Vihreät haluaa, että Suomeen syntyy kestävällä tavalla uusia työpaikkoja. Suomessa on parannettava osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten osallistumista työelämään. Työtä syntyy parantamalla palveluita, purkamalla kannustinloukkuja ja lisäämällä maahanmuuttoa.  Koronakriisin aikana estimme päättäväisillä toimilla konkurssiaaltoa, nyt teemme vihreää jälleenrakennusta, jotta työpaikkoja syntyy kestävällä tavalla.

Sujuvoitimme työperäistä maahanmuuttoa, jotta tänne on helppo tulla. Paransimme myös kotouttamispalveluja ja mahdollisuuksia suomen tai ruotsin kielen oppimiseen. Työuupumus ja mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet, ja moni kokee työelämän hyvin kuormittavana. Siksi tuimme työttömien työkyvyn vahvistamista sekä työpaikkojen valmiutta tukea työntekijöiden mielenterveyttä.

Lue lisää

Listaa on päivitetty 30.3.2023