Vihreät kansanedustajat: Seksuaalisen häirinnän kitkeminen vaatii toimintaa myös politiikassa

20.10.2017

Viime päivinä #metoo-kampanjaan osallistuneet ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä. Kampanja on hyvä ja tärkeä. Seksuaalinen häirintä on yhä yleistä. Se on saatava kitkettyä kaikkialta – työpaikoilta, kouluista, kaduilta, verkkokeskusteluista ja harrastustoiminnasta.

Häirinnän kohteeksi joutuneiden päivitykset ovat huutava viesti. On hälyttävää, ettei asia ole saanut ansaitsemaansa huomiota ilman, että häirinnän uhrit ovat joutuneet kertomaan vaikeista kokemuksistaan julkisesti, omilla kasvoillaan.

Vihreiden eduskuntaryhmä katsoo, ettei asia saa jäädä ongelman toteamisen tasolle. Vihreiden kansanedustajat peräänkuuluttavat poliittisia ratkaisuja.

“Seksuaalinen häirintä on yhä kovin yleistä. #Metoo-kampanja on tehnyt tästä näkyvää myös sille miesten enemmistölle, joka ei ole häirinnän yleisyydestä tietoinen. Työpaikoilla valta-asemassa olevien on otettava asia vakavasti ja varmistettava, että jokaisella on töissä turvallista olla. Tässä julkinen sektori suurena työllistäjänä on iso tekijä. Poliitikoilla on vastuu pitää huoli siitä, että julkisen sektorin tärkeää työtä tekevät ammattilaiset saavat tehdä työnsä rauhassa häirinnältä. Tasa-arvo ei ole valmis, vaan vaatii edelleen työtä.”
Ville Niinistö, kansanedustaja 

”Tyttöjen kohtaama ahdistelu ja väkivalta vaativat erityistä huomiota. Kynnys hakea apua on korkea eikä huonojen kokemusten jälkeen aikuisiin välttämättä luoteta. Kouluissa ja nuorisotaloissa on oltava henkilökuntaa ja osaamista havaita ahdistelu ja antaa nuorelle tämän tarvitsemaa tukea. Esimerkiksi toimiva oppilashuolto ja psykologipalvelut ovat tärkeitä. Aikuisen on oltava valmis kuuntelemaan ja kohtaamaan nuori tämän ehdoilla.”
Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedustaja

“#Metoo-kampanja on vakava viesti siitä, kuinka laajoja ongelmia naisiin kohdistuva seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat. Me tarvitsemme lisää konkreettisia toimia, joilla puututaan naisiin kohdistuvaan henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan. Suomeen on perustettava lisää turvakoteja ja auttavia puhelinlinjoja, jotta väkivaltaa kokeneet naiset saavat apua.”
Ozan Yanar, kansanedustaja 

“Liian usein valtarakenteet, jotka näyttäytyvät häirintänä tai väheksyntänä, asettavat esteitä naisten etenemiselle yhteiskunnassa. Kulttuuria voidaan muuttaa, mutta se vaatii työtä eikä sitä vastuuta saa sälyttää pelkästään häirintää itse kokeneiden naisten harteille. Myös lainsäädännöllä on vaikutusta asenneilmapiiriin. Vihapuhetta katsotaan tällä hetkellä sormien läpi ja se ylläpitää myrkyllistä ilmapiiriä, jossa on hyväksyttävää hyökätä rajusti naisia ja vähemmistöjä kohtaan julkisessa keskustelussa. Siitä on lyhyt matka muuhun häirintään.“
Emma Kari, kansanedustaja

“Transnaiset ovat jääneet tässä keskustelussa varjoon. Meillä on translaki, joka loukkaa yksilön koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Tällainen lainsäädäntö ylläpitää valta-asetelmia ja luo kulttuuria, joka mahdollistaa häirinnän ja väkivallan teot. Uusi translaki olisi konkreettinen toimi, jolla vahvistaisimme naisten oikeutta koskemattomuuteen.”
Jani Toivola, kansanedustaja

“Puolueilta odotetaan paitsi poliittisia ratkaisuja, myös puuttumista häirintään omassa toiminnassaan. Haastamme kaikki puolueet ottamaan käyttöön häirintäyhdyshenkilöt puoluekokouksissa ja tekemään työtä sen eteen, että poliittinen vaikuttaminen tapahtuu turvallisessa tilassa.”
Krista Mikkonen, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja