Vihreät linjasi sote-malliaan: Markkinamalli romukoppaan, maakunnille aito itsehallinto ja verotusoikeus

27.05.2018

Vihreät siirtäisi maakuntavaalit käytäväksi aikaisintaan keväällä 2019 ja siirtäisi maakunnille ensi vaiheessa ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät. Maakunnille tulee antaa aito itsehallinto ja verotusoikeus ja luopua hallituksen palvelut vaarantavasta kulujen pakkoleikkurista. Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjelman kokouksessaan Helsingissä 27.5.2018.

– Hallituksen esitys sote-uudistukseksi ei toteuta mitään uudistuksen tavoitteita. Suomalaiset ansaitsevat uudistuksen, joka turvaa ihmisten elintärkeät palvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ajaminen kriisiin on vaarallisempaa kuin Sipilän hallituksen kasvojen menetys. Maakuntavaalit on siirrettävä järjestettäväksi aikaisintaan kevään 2019 eduskuntavaalien yhteydessä ja uudistuksen toimeenpanoa on vastaavasti lykättävä, Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sanoo.

Aallon mukaan sote-uudistukseen ei pitäisi sotkea tässä vaiheessa muita uudistuksia kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden siirto maakunnille.

– Sote-uudistuksessa pitää keskittyä itse asiaan. Maakunnille kaavailtuja muita tehtäviä voidaan tarkastella vasta myöhemmin, kun sosiaali- ja terveyspalvelut on ensin saatu siirrettyä suuremmille hartioille. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen järjestäminen pitää siirtää itsehallinnollisille maakunnille, joilla on verotusoikeus, Aalto sanoo.

Julkinen sote-palveluiden rahoitus koottaisin Vihreiden sote-ohjelman mukaan maakunnille.

– Siirtäisimme maakunnille Kelalle kuuluvat terveydenhuollon korvaukset, lääke- ja matkakulukorvaukset, sairauspäivärahat ja kuntoutukseen käytettävät korvaukset. Tämä antaisi maakunnille aidon mahdollisuuden rakentaa toimiva palvelukokonaisuus, sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjelman valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Anne Roponen sanoo.

Vihreät palauttaisi myös työterveyshuollon varsinaiseen perustehtäväänsä.

– Työterveyshuollon täytyy keskittyä hoitamaan tärkeää perustehtäväänsä eli ihmisten työkyvyn ylläpitämistä. Sen ei pidä toimia ohituskaistana työssäkäyville, vaan olla hyvän työelämän tuki, Roponen sanoo.

Vihreät heittäisi romukoppaan kokoomuksen ajaman markkinamallin, joka nostaa kustannuksia ja heikentää palveluiden integraatiota.

– Markkinamalli romuttaa uudistuksen tavoitteet ja se on poistettava. Tärkeintä on turvata ihmisten yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tarvitsemiaan palveluita. Vastuun kokonaisuudesta pitää olla julkisella palveluiden järjestäjällä. Yksityisen ja kolmannen sektorin sote-toimijoita voidaan hyödyntää siten kuin kullakin alueella järkevintä on – esimerkiksi käyttäen palveluseteleitä tai henkilökohtaista budjetointia, Aalto sanoo.

Tutustu Vihreiden sote-malliin ja sosiaali- ja terveyspoliittiseen ohjelmaan