Vihreät: Reilu muutos tarkoittaa, että päästöjä ja eriarvoisuutta vähennetään yhtä aikaa

23.02.2020

Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi 23.2.2020 reilun muutoksen ohjelman, joka on suunnitelma päästöjen ja eriarvoisuuden vähentämiseksi ja hiilineutraalin hyvinvointivaltion rakentamiseksi.

Ohjelman esittelivät puoluevaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä kansanedustaja Iiris Suomela ja puheenjohtaja Maria Ohisalo.

– Hyvinvointimme on saatava kestävälle pohjalle ja päästöt on saatava laskuun. Me voimme tehdä muutoksen suunnitelmallisesti ja oikeudenmukaisesti niin, että kukaan ei tipu kelkasta ja ihmisten elämänlaatu paranee. Siitä reilussa muutoksessa on kyse, Maria Ohisalo sanoo.

– Ilmastonmuutoksen vaikutukset osuvat pahiten haavoittuvassa asemassa oleviin. Kaikkein epäreiluinta olisi jättää välttämättömät ilmastotoimet tekemättä. Meidän poliitikkojen tehtävä on miettiä, miten toimet toteutetaan reilusti, Ohisalo sanoo.

Reilun muutoksen ohjelmassa Vihreät näyttää askeleita tulevaisuuden kestävään talouteen. Markkinalähtöiset ratkaisut ja yksittäisten kuluttajien valinnat eivät riitä, vaan muutosta vauhdittamaan tarvitaan aktiivista julkista hallintoa ja markkinoiden sääntelyä.

– Tällä hetkellä on liian halpaa käyttää neitseellisiä raaka-aineita ja tuhlata energiaa. On kannattavampaa ylikuluttaa kuin korjata ja kierrättää. Ympäristöhaittoja ei ole hinnoiteltu oikein. Yritykset eivät saa kilpailuetua vastuullisuudesta vaan vastuuttomuudesta. Reilua olisi, että päästöjen ja ympäristöhaittojen aiheuttaja maksaa aiheuttamastaan haitasta esimerkiksi päästökaupan tai ympäristöverojen kautta, Iiris Suomela toteaa.

– Päästö- ja ympäristöverojen korotuksista johtuvaa kustannusten nousua on tärkeä kompensoida etenkin pienituloisille työn verotusta alentamalla ja tulonsiirroilla, jottei yhdenkään ihmisen tilanne käy kestämättömäksi. Yksi tapa kompensoida päästöverojen korotuksia on hiiliosinko, jolla verotuotot jaetaan takaisin ihmisille kuukausittaisina tasasummina. Näin pienituloisten asema ei vaikeudu, Suomela sanoo.

– Päästövähennykset ja siirtyminen kiertotalouteen muuttavat tuotantoa ja työmarkkinoita. Vaikutukset joillakin paikkakunnilla ja toimialoilla voivat olla suuret. Silloin tarvitaan yhteiskunnan tarjoamaa turvaa muutoksen keskellä ja joustavia mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen, Suomela sanoo.

Suomelan mukaan paikallisilla reilun siirtymän sopimuksilla työntekijät, työnantajat, valtio, kunta ja muut toimijat voivat sopia yhdessä hallituista siirtymäratkaisuista, joilla tuetaan uudelleenkoulutusta, työllistymistä, alueiden elinvoimaa ja kestäviä elinkeinoja. EU:n reilun siirtymän rahaston ja kansallisen ilmastorahaston lisäksi niitä voidaan rahoittaa alue- ja alakohtaisista reilun siirtymän rahastoista.

– Jatkuva oppiminen luo turvaa murrokseen, kun alanvaihto ja osaamisen päivittäminen on tehty helpoksi jokaiselle suomalaiselle. Sosiaaliturvan pitää mahdollistaa jatkuva ja omaehtoinen oppiminen. Työn ja opiskelun yhdistämisen pitää olla helppoa ja toisen asteen koulutuksesta tehtävä maksutonta, Ohisalo summaa.

Ohisalon mukaan reilua muutosta tukevasta jatkuvasta oppimisesta on tehtävä yksi toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen perustehtävistä. Vihreät esittää koulutuksen alustamallia, jossa opintoja tarjotaan entistä laajemmin kaikille – ei vain tutkinto-opiskelijoille – ja jatkuvaan oppimiseen taataan riittävä rahoitus.

– Kyse on radikaalista koulutuksen avaamisesta kaikille. Kouluttautumisen pitää olla aina kannattavaa ihmiselle itselleen ja koulutuksen tarjoamisen taas kannattavaa oppilaitoksille. Vain siten jatkuvasta oppimisesta tehdään totta, Ohisalo sanoo.

Vihreiden ehdottama perustulo on osa reilua muutosta. Perustulon avulla voidaan ratkaista kustannusten nousua tasaavaa kompensointia siinä, missä esimerkiksi verovähennykset eivät auta kaikista pienituloisimpia. Hiiliosingon maksaminen voidaan toteuttaa osana perustuloa. Perustulo antaa myös hyvän pohjan jatkuvan oppimisen tukemiselle.

– Ylikuluttaminen ei luo aitoa hyvinvointia vaan pahimmillaan ruokkii ihmisten ahdistusta. Moni kestävä ratkaisu vähentää kulutusta ja parantaa samalla elämänlaatua. Hyvä esimerkki tästä ovat vaatelainaamot, jotka tarjoavat valinnanvaraa ja vaihtelua ilman pikamuotia ja tekstiilijätevuoria, Suomela kertoo.

Reilun muutoksen ohjelma on laaja monialainen ohjelma, joka päivittää ja yhdistää muissa Vihreiden ohjelmissa linjattuja sisältöjä. Ohjelma pitää sisällään mm. talouden rakenteiden muuttamiseen, ilmastopolitiikkaan, veropolitiikkaan, sosiaaliturvaan, koulutukseen ja demokraattiseen osallistumiseen liittyviä toimia.

Tutustu Reilun muutoksen ohjelmaan