Vihreiden ikääntymispoliittinen ohjelma korostaa sukupolvien välistä solidaarisuutta

27.09.2020

Vihreiden uusi ikääntymispoliittinen ohjelma käsittelee laajassa mielessä ikääntyneiden ihmisten tarpeita, palveluja ja oikeuksia. Mukana on myös sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulma. Ohjelma hyväksyttiin Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä 27.9.

Ohjelma lähtee ajatuksesta, että ikääntyneet tulee nähdä voimavarana. Heillä on taitoja, viisautta ja elämänkokemusta, jolla on suuri rooli yhteiskunnassamme.

–Ihminen ei muutu ikääntyessään subjektista objektiksi. Ikääntyvät ihmiset eivät ole vain hoivan ja toimenpiteiden kohteita, vaan itsekin aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa, ohjelmaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Kati Juva toteaa.

Työurien pidentäminen on tärkeää, mutta sen suhteen keskeisintä on työssä jaksaminen.

–Ikääntyvien työntekijöiden joustoja on lisättävä ja työkykyä tuettava. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi lyhennetty työaika, kevennetty työ sekä mahdollisuus yhdistää osa-aikaista eläkettä osa-aikaiseen työhön, kansanedustaja Heli Järvinen korostaa.

Myös hyvinvointivaltion palveluilla on tärkeä rooli ikääntyneiden elämässä.

–Vanhustenhoito kaipaa kipeästi lisäresursseja. Esimerkiksi ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyä tulisi helpottaa, Juva huomauttaa.

Palveluiden siirtyminen digitaaliseen maailmaan voi helpottaa palveluiden saatavuutta, mutta samaan aikaan on tunnistettava se, ettei kaikilla ikääntyneillä ole tietokonetta tai taitoa käyttää verkkopalveluita.

–Meidän on tärkeää tunnistaa myös digisyrjäytymisen riski. Kaikista ikääntyneimpien joukko voi tarvita laitteita, tukea laitteiden käyttöön ja mahdollisuuden asioida myös puhelimitse tai kasvotuksen, Järvinen toteaa.

Tutustu ohjelmaan