Vihreiden kaupunkivisio: kohti hiilineutraaleja ja viihtyisiä kaupunkeja

27.12.2018

Vihreiden kaupunkivisio esittää keskeisiä tavoitteita ja keinoja, joilla suomalaisista kaupungeista tehdään yhtä aikaa hiilineutraaleja ja viihtyisiä asukkailleen. 

Kahdeksan suuren kaupungin vihreät valtuustoryhmät ja vihreä ajatuspaja Visio julkaisevat Vihreän kaupunkivision, jossa linjataan keinoja kaupunkien kestävään kasvuun. Kaupungistumisen tulee perustua ihmisten käyttöön vapautuviin kaupunkikeskustoihin, luontoa säästävään täydennysrakentamiseen ja kaupunkien hiilineutraaliuteen. 

– Kaupunkiliikenteeseen on panostettava, ja tämä on otettava huomioon rahoituksen kriteereissä. Valtiolle on luotava pysyvä infrastruktuuriohjelma, jolla kompensoidaan merkittävä osuus kaupunkien joukkoliikenne-, kävely- ja pyöräilyinfran rakentamisesta. Tämä maksaa itsensä takaisin kestävämpänä yhdyskuntarakenteena, terveempinä ihmisinä ja vähentyneinä hiilidioksidipäästöinä, toteaa työryhmän puheenjohtaja, Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaakko Stenhäll

Julkisten palveluiden osalta vihreä kaupunkivisio painottaa panostamista kaikille saatavilla olevaan koulutukseen, eriarvoisuuden torjuntaan sekä peruspalveluiden turvaamiseen. Kun valtion koulutuspolitiikka poukkoilee hallituskaudesta toiseen, on kaupungin pidettävä kiinni siitä, että palvelut turvataan kaikkina aikoina. Keskeisenä keinona on tarveperustainen lisärahoitus haasteellisten asuinalueiden ongelmien torjunnassa ja ehkäisyssä. Tässäkin tarvitaan myös valtion apua.

Visio alleviivaa kaupunkipolitiikan tärkeyttä valtakunnallisessa päätöksenteossa. 

–Kaupungit ovat avainasemassa monissa ripeissä ilmastonmuutosta hillitsevissä toimissa, ja tällä hetkellä Suomen suurimpien kaupunkien tavoitteet päästöjen vähentämiseen ovat kunnianhimoisemmat kuin Suomen hallituksen. Kaupunkien toimien lisäksi on kuitenkin välttämätöntä, että seuraava hallitus toimii huomattavasti nykyistä kunnianhimoisemmin, mikäli haluamme hillitä ilmaston lämpenemistä. Samalla  kaupunkien kestävän kasvun edistämisen tulee näkyä niin seuraavassa hallitusohjelmassa kuin hallituksen kokoopanossakin, toteaa Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Lue kaupunkivisio (pdf) kokonaan osoitteessa: https://www.ajatuspajavisio.fi/wp-content/uploads/2018/12/Vihrea_kaupunkivisio.pdf