Vihreiden kunta- ja kaupunkivisio esittää eläviä ja kompakteja “viidentoista minuutin” keskustoja

29.09.2020

Vihreiden uusi kunta- ja kaupunkivisio lähtee ajatuksesta, että kaikki kunnat ovat erilaisia, mutta kaikissa katseen on oltava tulevaisuudessa. Visio kuvaa esimerkiksi kuntien ja kaupunkien elinvoimaa, ilmastoviisaita toimia, toimivaa yhdyskuntarakennetta, seututason näkökulmaa sekä lähiluonnon merkitystä kuntalaisille. Visio hyväksyttiin Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä 27.9.

Visio lähtee siitä, että saavutettavuus ja esteettömyys ohjaavat kuntien ja kaupunkien kaikkea suunnittelua.

–Vihreässä kunnassa voi työntää lastenrattaita ja liikkua pyörätuolilla. Esteetön ympäristö hyödyttää kaikkia liikkujia. Ei riitä, että vain joka toiseen rakennukseen tai pelkästään julkisiin rakennuksiin pääsee helposti. Koko kunta on ihmisten koti, visiota valmistelleen työryhmän toinen puheenjohtajista Tiina Huilaja toteaa.

Sekä taajamat että kaupunkikeskustat voidaan suunnitella kompaktiksi niin, että asiointi on helppoa. Tiivistä täydennysrakentamista voi tehdä myös niin, että keskustat sisältävät yhä myös puistoja ja viheralueita.

–Viidentoista minuutin kaupungissa eri palvelut, vapaa-ajan viettopaikat ja myös lähimetsät ovat kätevästi saavutettavissa pyöräillen, kävellen tai joukkoliikenteellä noin vartin matkan päässä. Myös pienempien kuntien keskustat voivat olla yhtä lailla eläviä ja kompakteja, jolloin yhden asiointimatkan asiat voi hoitaa kävellen, työryhmän toinen puheenjohtaja Jaakko Stenhäll korostaa.

Visio korostaa kivijalkaliikkeiden merkitystä keskustojen elinvoimalle.

–Suomessa on ollut pitkään vallalla niin sanottu ABC-ilmiö, jossa palvelut karkaavat taajama-alueiden ulkopuolelle. Kuntalaisten kannalta olisi usein parempi, että taajamassa säilyisi eläviä kivijalkaliikkeitä ja katuelämää, Stenhäll toteaa.

Toimiva yhdyskuntarakenne edellyttää toimivaa julkista liikennettä ja jakamistaloutta. Uudet digitalisaatiota hyödyntävät liikkumismahdollisuudet tulisikin ottaa käyttöön koko Suomessa.

–Erityisesti haja-asutusalueella on välttämätöntä hyödyntää eri kulkumuotojen yhdistelmiä, kutsuliikennettä sekä erilaisia uusia kuljetuspalveluita, Huilaja lisää.

Jaakko Stenhäll toimii Tamperella kaupunginvaltuutettuna sekä apulaispormestarina. Tiina Huilaja istuu Kittilän kunnanvaltuustossa.

Koko visio luettavissa täältä