Vihreiden poliittinen ohjelma linjaa suunnan koulutuksen, sosiaaliturvan ja ympäristö- ja ilmastopolitiikan uudistamiselle

17.06.2018

Vihreiden poliittinen tavoiteohjelma hyväksyttiin tänään puoluekokouksessa Vantaalla. Ohjelma linjaa Vihreiden keskeiset tavoitteet Suomen uudistamiseksi seuraavalla vaalikaudella. Ohjelmassa korostuvat Suomen koulutuksen nostaminen maailman kärkeen, sosiaaliturvan uudistus ja kunnianhimoinen ympäristö- ja ilmastopolitiikka.

Poliittisen tavoiteohjelman valmistelua johtanut kansanedustaja Olli-Poika Parviainen on tyytyväinen puoluekokouksen hyväksymään ohjelmaan.

– Vihreät rakentaa parempaa huomista koulutuksen, heikommassa asemassa olevien puolustamisen ja yhteisen ympäristömme vaalimisen varaan. Poliittinen tavoiteohjelma ottaa täysin erilaisen suunnan kuin hallitus ja vaatii isoja, tulevaisuutta rakentavia uudistuksia. Niiden käynnistäminen on seuraavan hallituksen tärkein tehtävä, Parviainen sanoo.

– Tavoitteemme on tehdä suomalaisesta koulutuksesta maailman paras. Vähempi ei riitä, jotta voimme menestyä myös tulevaisuudessa. Koulutuksen avulla Suomi on nostettu hyvinvointiin ja kukoistukseen. Seuraavan hallituksen on tehtävä merkittäviä lisäpanostuksia koko koulutuspolulle sekä tieteeseen ja tutkimukseen, Parviainen sanoo.

– Jokaisen lapsen yhtäläinen oikeus täysipäiväiseen varhaiskasvatukseen tulee palauttaa ja esiopetus pitää laajentaa viisivuotiaille. Haluamme myös tehdä toisen asteen koulutuksesta maksutonta, taata jokaiselle toisen asteen opiskelupaikka, puolittaa opintojen keskeyttämisen toisella asteella ja osana pitkäjänteistä kehittämistä laajentaa oppivelvollisuutta toiselle asteelle. Tasa-arvoisen koulutusmahdollisuuksien turvaamiseksi opiskelijoiden toimeentulo pitää turvata, Parviainen sanoo.

– Olemme Suomessa heränneet siihen, että mielenterveysongelmat koskettavat monia opiskelijoita. Mielenterveyspalveluihin pääsyä tulee parantaa tarjoamalla lyhyitä hoitojaksoja oppilaitoksissa. Lastensuojelun resurssit haluamme turvata siten, että lastensuojelun sosiaalityön työntekijöillä saa olla enintään 30 lasta vastuullaan, Parviainen sanoo.

– Vihreiden tavoite on käynnistää sosiaaliturvan suuruudistus. Sosiaaliturva tulee päivittää vastaamaan tämän päivän ja huomisen ongelmiin. Tukiviidakkoa on yksinkertaistettava perustulon pohjalta, jotta se kantaa elämäntilanteesta toiseen. Haluamme myös varmistaa määräaikaisissa työsuhteissa oleville mahdollisuuden lepoon ja vuosilomaan esimerkiksi ottamalla käyttöön lomapankkijärjestelmän. Haluamme uudistaa perhevapaat tasa-arvoisemmiksi ja tehdä työn ja perheen yhteensovittamisen helpoksi. Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunta on nostettava politiikan kärkeen, Parviainen vaatii.

– Meidän on tehtävä kaikkemme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Päästöjen vähennys on toteutettava nopeasti. Haluamme uudistaa liikenteen vähäpäästöisemmäksi eli muun muassa tehdä henkilöautoliikenteestä päästötöntä vuoteen 2040 mennessä ja ottaa käyttöön päästöperusteisen lentoveron. Haluamme luoda uutta työtä vihreään teollisuuteen ja luopua ympäristölle haitallisista yritystuista, Parviainen sanoo.

Ohjelma linjaa Vihreiden kokonaisnäkemyksen siitä, miten Suomea tulisi uudistaa seuraavalla vaalikaudella ja määrittää myös vihreiden Eurooppa-politiikan keskeiset tavoitteet. Ohjelma määrittelee myös suuntaviivoja vihreiden tulevalle vaalityölle. Ohjelman tekemiseen on osallistunut koko Vihreiden jäsenistö. Siihen tuli kaikkiaan yli 1 800 ehdotusta jäseniltä. 

Tutustu poliittiseen tavoiteohjelmaan täällä.