Vihreiden rinnakkaislakialoite korjaa hallituksen vesitetyn esityksen laiksi eläinten hyvinvoinnista

02.10.2018

Vihreä eduskuntaryhmä on pettynyt hallituksen esitykseen laiksi eläinten hyvinvoinnista, jonka käsittely alkaa eduskunnassa tänään tiistaina 2.10.2018. Uuden lain säätäminen olisi ollut tilaisuus tehdä Suomeen maailman paras eläinsuojelulaki, mutta hallitus jätti tilaisuuden käyttämättä. Vastauksena hallituksen heikkoon esitykseen Vihreä eduskuntaryhmä on tehnyt rinnakkaislakialoitteen, joka korjaa hallituksen esityksen puutteet.

– Suomalaisten pitää voida olla varmoja siitä, että täällä eläimet voivat paremmin kuin missään muualla. Hallituksen esitys vesittää nykyaikaiset eläinsuojelun periaatteet, erityisesti tuotantoeläinten oloja ei merkittävästi paranneta. Näin hukataan mahdollisuus taata eläimille hyvä elämä ja samalla kohottaa entisestään Suomen maatalouden mainetta. Nyt päinvastoin uhkaamme jäädä jälkeen muusta Länsi-Euroopasta, Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja rinnakkaislakiesityksen ensimmäinen allekirjoittaja Emma Kari sanoo.

Vihreiden rinnakkaislakialoite tekee lukuisia parannuksia eläinten hyvinvointiin hallituksen esittämään lakiin verrattuna. Keskeisenä lähtökohtana Vihreiden rinnakkaislakialoitteessa on eläinten itseisarvon tunnustaminen ja oikeus liikkumiseen ja lajityypilliseen käytökseen.

– Vaadimme kaikille naudoille ympärivuotista jaloittelua laitumella tai tarkoitukseen sopivassa ulkotarhassa. Tärkeää on puuttua myös eläinten pitämiseen kytkettynä. Ei ole hyväksyttävää, että hallituksen esitys sallii jatkossakin esimerkiksi pitämään lehmiä päästä kiinni sidottuna kuukausia putkeen ja suurimman osan niiden elämästä. Vihreiden rinnakkaislakialoite kieltäisi parsinavetat sekä kaikkien tuotantoeläinten häkkikasvatuksen siirtymäajalla, Kari sanoo.

– Hallituksen esitys ei takaa riittävää kivunhoitoa eläimille. Siksi lakiin tarvitaan Vihreiden rinnakkaislakialoitteen kaltainen kirjaus siitä, että eläimille on taattava kivuliaiden toimenpiteiden aikainen riittävä kivunpoisto tai nukutus ja jälkikivun lievitys. Lisäksi aina pitäisi valita eläimelle vähiten kivulias toimintatapa, esimerkiksi sioilla tuskallisen kirurgisen kastraation kanssa samaan lopputulokseen päästäisiin huomattavasti kivuttomammalla rokottamisella. Jotta tämä ja muiden eläinoikeuksien toteutuminen voidaan varmistaa, on viranomaisille annettava oikeus tehdä tarkastuskäyntejä myös tuotantotiloille ilman erillistä ilmoitusta, Kari sanoo.

Vihreiden rinnakkaislakialoite kieltäisi kokonaan turkistarhauksen siirtymäajalla. Turkistarhaajille ehdotetaan tarjottavaksi siirtymäajalla ja mahdollisesti pitempäänkin tukea uuteen elinkeinoon siirtymisessä. Tukea investointeihin tarvitsevat myös esimerkiksi sikojen kasvattajat porsitushäkeistä luopumiseen ja nautojen kasvattajat ympärivuotisen ulkoilun toteuttamiseen.

Lue koko lakialoite täällä.