Vihreiden uusi puheenjohtaja Touko Aalto: Suomen valtti on vakaus

18.06.2017

Vihreiden uusi puheenjohtaja Touko Aalto piti sunnuntaina linjapuheen puoluekokoukselle.

Aallon mukaan Suomen valtti on vakaus. Se on arvokas voimavara, josta politiikassa on pidettävä kiinni. Parhaiten se onnistuu laajapohjaisella ja pitkäjänteisellä päätöksenteolla.

– Kun yritys miettii, minne se investoi, keskeisimpiä asioita ovat vakaus, koulutettu työvoima ja markkinat. Vakaus on voimavara, jonka täyttä arvoa emme vielä täysin ymmärrä. Yhteiskunnallinen pitkäjänteisyys on keskeistä monella saralla. Ei ole yhdenkään puolueen eikä yhteiskunnan etu, jos jokainen vaalikausi kuluu edellisten hallitusten päätösten tyhjäksi tekemiseen, Aalto sanoi.

Aallon mukaan hyvinvointivaltion tehtävä on varmistaa, että kukaan ei putoa.

– Yhteiskunnan arvot mitataan siinä, miten se pitää huolta heikoimmistaan. Tarvitaan sekä toimiva yleinen turvaverkko että huomiota niihin, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa, Aalto sanoi.

Aalto peräänkuulutti politiikalta ympäristövelan huomiointia.

– Luonnon monimuotoisuus heikentyy jatkuvasti. Tämä on velanottoa, johon meillä ei ole varaa. Luonnon resurssien kestävä käyttö, ympäristön reunaehdot huomioiden, pitää olla myös biotalouden lähtökohta. Metsät eivät ole pelkkiä kuutioita. Metsät ovat hyvinvointia, luonnon monimuotoisuutta ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Hallituksenkin on syytä nähdä metsä puilta, Aalto sanoi.

Aallon mukaan ihmisoikeudet ja tasa-arvo tarvitsevat tässä ajassa puolustajia enemmän kuin koskaan aiemmin.

– Feministinä minulle on tärkeää, että ihmisoikeudet ja tasa-arvo ovat läsnä kaikessa, mitä teemme. Ne ovat politiikkamme kulmakiviä, jotka on tehtävä näkyväksi jokaisella politiikan osa-alueella. Meidän on puolustettava kaikkien sukupuolten oikeuksia, jokaisen koskemattomuutta, mielipiteenvapautta ja oikeutta olla oma itsensä, Aalto sanoi.

Koko puhe luettavissa täällä.