Vihreiden vastaukset hallitustunnustelijalle julkaistiin

29.04.2019

Vihreät julkaisi tänään kokonaisuudessaan vastauksensa hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymyksiin. Vihreiden puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokous päätti vastauksista sunnuntaina 28. huhtikuuta.

Valmiudesta osallistua hallitusyhteistyöhön vastauksissa todetaan näin:

“Olemme valmiita osallistumaan sellaiseen hallitukseen, jonka hallitusohjelma on riittävän kunnianhimoinen ilmaston, ympäristön, koulutuksen, eriarvoisuuden ja köyhyyden torjunnan sekä ihmisoikeuksien ja Suomen kansainvälisen aseman vahvistamisen suhteen. Tämä tarkoittaa erityisesti merkittäviä lisäpanostuksia koulutukseen kaikilla asteilla ja köyhyyden vähentämiseen. Suomen ilmastotavoitetta on kiristettävä ja luonnonsuojelua on vahvistettava, mikä edellyttää merkittäviä päästövähennystoimia sekä lisäpanostuksia luonnonsuojeluun.

Emme osallistu hallitukseen, joka suhtautuu kielteisesti Suomen EU- ja Euro-jäsenyyteen, joka edistää rajojen sulkemista tai Suomen eristäytymistä kansainvälisestä yhteistyöstä YK:n, EU:n tai Pohjoismaiden tasolla tai joka ei paranna vähemmistöjen asemaa Suomessa tai suhtautuu kielteisesti ihmisoikeuksiin tai oikeusvaltioperiaatteisiin.”

Lue Vihreiden vastaukset kokonaisuudessaan täällä.