Yritysvastuuta vahvistettava Suomessa ja maailmalla

29.06.2020

Yritysvastuun toteuttaminen jää tällä hetkellä liiaksi aktiivisten kuluttajien, järjestöjen ja edistyksellisten yritysten harteille ilman selkeää käsitystä yritysten vastuista ja velvollisuuksista. Tarvitsemme vastuullisuuteen ohjaavaa lainsäädäntöä.

Koronakriisi on tuonut näkyväksi tuotantoketjujen haavoittuvuuden ja tarpeen kriisinkestävyyden vahvistamiselle – esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden heikkenemisellä ja terveysturvallisuudella on yhteys. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista tarkastelleessa vastikään julkaistussa maaraportissa todettiin, että Suomen suurimmat kestävän kehityksen haasteet liittyvät edelleen ilmastonmuutokseen, kulutus -ja tuotantotapoihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Yritykset ovat näiden haasteiden ratkomisessa keskeisessä osassa.

Hallitusohjelmassa on sitouduttu selvittämään EU-tasoista yritysvastuulakia, joka ottaa huomioon eri kokoiset yritykset ja kansainväliset arvoketjut. Me Vihreät esitämme, että Suomi starttaa edeltä ja alkaa pikimmiten valmistella myös kansallista lainsäädäntöä yritysvastuusta. Lainsäädäntö ohjaisi yrityksiä huolehtimaan vastuullisuudesta arvoketjujen eri vaiheissa ja siten ehkäisemään ihmisoikeusloukkauksia tai ympäristön tilaa heikentävää toimintaa.

Monet yritykset ovatkin kunnostautuneet viime vuosina liiketoiminnan läpinäkyvyyden ja avoimuuden edistämisessä. Vapaaehtoisuuteen pohjautuvat sertifikaatit eivät kuitenkaan riitä, vaan vastuullisuussääntelyä ja huolellisuusvelvoitetta tarvitaan asettamaan yhteiset pelisäännöt kaikille. On väärin, että ihmisoikeuksiin, alkuperäiskansojen maaoikeuksiin tai ympäristökysymyksiin välinpitämättömästi suhtautuvat yritykset saavat kilpailullisen etulyöntiaseman vastuullisesti toimiviin yrityksiin nähden.

Huomiota herättävien kansainvälisten laiminlyöntien lisäksi esimerkkejä löytyy myös kotimaasta. Saamenmaalla tapahtuvalle matkailuyrittämiselle olisi hyvä saada parempaa sääntelyä, jotta matkailuyrittäjät saisivat mahdollisuuden toimia eettisellä tavalla paikallisen kulttuurin rinnalla. Esimerkiksi koiravaljakkoajeluiden pitäisi olla järjestetty niin, etteivät ne aiheuta vahinkoa poroelinkeinon harjoittamiselle. Julkisuuteen vastikään tulleet tiedot marjanpoimijoiden huonoista oloista ja katteettomista lupauksista ovat herättäneet huolta Suomen maaperällä tapahtuvista työoikeusloukkauksista.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää valtio-omisteisiin yrityksiin. Valtion on näytettävä esimerkkiä tasa-arvon edistämisessä ja ilmastotoimissa, ja se voi parhaimmillaan edistää liiketoiminnan strategista muutosta. Tuoreeseen omistaja-ohjausta koskevaan periaatepäätökseen kirjasimme, että jokaisen valtionyhtiön tulee ottaa päätöksenteossaan taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon myös toiminnan sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset. Vastuullisuus tulee saada kiinteäksi osaksi myös julkisten hankintojen ja talouden elvytystoimien kriteeristöä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on juuri valmistunut oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista, joka pyrkii kuvaamaan erilaisia mahdollisia tapoja toteuttaa lainsäädäntöä Suomessa. Yritysvastuulainsäädäntö ei saa jäädä pöytälaatikkoon, vaan sitä tulee panna vielä tällä hallituskaudella täytäntöön.

Vihreän eduskuntaryhmän elinkeinopoliittiset linjaukset luettavissa kokonaisuudessaan täällä