Vihreät valitsi uuden puoluejohdon

Vihreät valitsi puoluekokouksessaan sunnuntaina varapuheenjohtajiksi Maria Ohisalon, Hanna Halmeenpään ja Veli Liikasen sekä puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi Kaisa Hernbergin. Puoluesihteerinä jatkaa Lasse Miettinen. Lauantaina puheenjohtajaksi valittiin Touko Aalto.

Maria Ohisalo on väitellyt yhteiskuntatieteistä tohtoriksi. Hän on köyhyystutkija ja helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen.

- Köyhyyden ja eriarvoisuuden torjunta on politiikan keskeisintä sisältöä yhdessä ympäristönsuojelun kanssa. Vihreät on liike, joka pystyy vastaamaan näihin molempiin haasteisiin. Ihmisten hyvinvointi on edellytys ympäristön hyvinvoinnille ja toisinpäin, Ohisalo sanoo.

Hanna Halmeenpää on kansanedustaja ja kalajokelainen kaupunginvaltuutettu

- Haluan olla osaltani luotsaamassa Vihreitä sellaisena joukkueena, joka vahvistaa ihmisten luottamusta vihreään politiikkaan ja laajentaa kannatustaan koko maassa - kylissä ja kaupungeissa, etelässä ja pohjoisessa. Puolueen johdossa haluan tuoda yhä lisää maakuntia vihreisiin ja viedä enemmän vihreyttä maakuntiin, Halmeenpää sanoo. 

Veli Liikanen on mikkeliläinen kaupunginvaltuutettu ja työskentelee nuorisotutkijana ammattikorkeakoulussa. Hallituksen leikkauspolitiikka uhkaa Liikasen mukaan syrjäyttää heikommassa asemassa olevat nuoret ja koulutusleikkaukset vaikuttavat koko sukupolven työuriin. 

- Hallitusohjelmassa tavoitellaan yhteiskunnallisen luottamuksen kasvattamista. Nyt tilanne on se, että kansalaiset eivät luota hallitukseen ja hallituspuolueet eivät luota toisiinsa, Liikanen sanoo.

Puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi valittu Kaisa Hernberg on työskennellyt yrittäjänä yli 10 vuotta ja tehnyt yhteistyötä kymmenien yritysten kanssa startupista globaaliin pörssiyhtiöön. Hernberg on helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu.

- Vihreät eivät ole sidoksissa perinteisiin eturyhmiin, joten meillä on erityisen hyvät lähtökohdat ymmärtää työn ja työmarkkinoiden muutosta ja tehdä tulevaisuuteen suuntaavaa elinkeinopolitiikkaa. Meidän pitää haastaa hallitusta luomaan tilaa elinkeinoelämän uudistumiselle. Vihreiden on tärkeää nostaa esiin tapoja rakentaa kestävää kasvua, jossa hyödynnetään muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnan luomat valtavat globaalit markkinamahdollisuudet, Hernberg sanoo.

Valittujen henkilöiden lisäksi puoluekokous valitsee vielä puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen ja puoluevaltuuskunnan muut jäsenet.