Lapsiystävällinen Suomi 

Jokainen lapsi on tärkeä. Meidän on pidettävä kiinni siitä, mitä Suomessa on aina pidetty erityisen arvokkaana. Siitä, että jokaisen lapsen unelmat ovat yhtä arvokkaita. 

Lapsiystävällinen Suomi on Vihreiden kampanja, joka vie eteenpäin poliittisia avauksia lasten ja nuorten elämän ja tulevaisuudennäkymien parantamiseksi. Alta löydät kaikki kampanjan tähän asti julkaistut avaukset. 

 

Jokaiselle lapselle mahdollisuus onnistua

Olemme eriarvoistumisen ja koulutusleikkausten myötä menettämässä sen, mitä Suomessa on aina pidetty erityisen arvokkaana: kaikkien mahdollisuuden kouluttautua niin pitkälle kuin omat kyvyt riittävät. Tätä mahdollisuutta ei kaikilla lapsilla enää ole.

Haluamme varmistaa, että kaikki pysyvät opinpolulla. Koulun on kyettävä  nostamaan heikommin pärjääviä, tukemaan erityistä tukea tarvitsevia ja antamaan kaikille lapsille hyvät eväät elämään. Hyvä ja kannustava koulutus on paras turva niin yksilön kuin yhteiskunnan menestykselle.  

Lue lisää >

 

Äitiyslaki turvaa lapsen oikeuden vanhempiinsa

Lapsen asemaa parantava äitiyslaki etenee vihdoin eduskunnassa, kun lakivaliokunnan selvä enemmistö päätyi kannattamaan esitystä. Yli 55 000 kannatusilmoitusta saanut kansalaisaloite äitiyslaista luovutettiin eduskunnan puhemiehelle syyskuussa 2016. Valiokunnan äitiyslakia puoltava mietintö on vahva viesti koko eduskunnalle lain hyväksymiseksi.

Äitiyslain käsittelyn valmistumista on odotettu kauan. Tämä on esitys, joka tuo moniin perheisiin onnea, se on lapsille ja perheille tärkeä. Ja ennenkaikkea se ei ole keneltäkään pois. Laki suo vanhemmuuden turvan naisparin lapselle heti elämän ensi hetkillä.

Lue lisää >

 

Turvapaikanhakijalasten tilanteessa on valtavasti parannettavaa – Oikeusvaltion on pidettävä hyvää huolta kaikista Suomessa asuvista lapsista

Suomi on polkenut turvapaikanhakijalasten ja -nuorten oikeuksia jo vuosia. Nyt osa heistä, jotka ovat alaikäisinä Suomeen tulleet, ovat karkotusuhan alla. Siitäkin huolimatta, että monet heistä ovat tulleet osaksi yhteiskuntaa, oppineet kielen ja opiskelleet alusta asti tavoitteenaan työllistyminen Suomeen. Päätöksillään Suomi on kieltämässä näiden nuorten unelmat.

Lue lisää >

 

Lukutaito on avain yhteiskuntaan

Kirjateesit

Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä hyväksyttiin Lukeva Suomi -teesit. Riittävien luku- ja kirjoitustaitojen turvaaminen ehkäisee syrjäytymistä ja vähentää eriarvoisuutta. 

Vihreät vaatii, että hallitusohjelmaan kirjataan kansallinen strategia hyvän luku- ja kirjoitustaidon turvaamisesta jokaiselle – sukupuolesta, vanhempien varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaisten lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidot ovat heikentyneet ja erot ovat kasvaneet, vaikka olemmekin edelleen maailman ykkösmaiden joukossa.

Vihreät haluaa lisätä resursseja oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja niistä kärsivien oppilaiden tukemiseen läpi koulupolun aina varhaiskasvatuksesta lähtien. Lukutaito ei saa jäädä vain kotien varaan, vaan siitä huolehtiminen on koko suomalaisen yhteiskunnan asia.

Lue lisää Lukutaito -avauksesta > 

 

Tasa-arvoa perheisiin – tasa-arvoa töihin

Runsaan tutkimustiedon näkökulmasta on siis varsin selvää, mitä tasa-arvon parantamiseksi tulee tehdä: jyvittää isille suurempi osuus perhevapaista. Lisäksi pitäisi kiinnittää huomiota siihen, millaiseen työelämään pienten lasten vanhemmat perhevapailta palaavat ja miten Suomessakin työpaikoille saataisiin enemmän joustavuutta pikkulapsiarjen kanssa painiskeleville.

Lue lisää >

 

Isienkin kannattaa pitää perhevapaata​

Jakamalla hoivavastuuta tasaisemmin teemme myös tietä tasa-arvoisemmille työmarkkinoille. Tarvitsemme lisäksi toimia lapsiystävällisen työelämän edistämiseksi, jotta tasapainoilu ruuhkavuosien ja vanhemmuuden keskellä olisi helpompaa.

Lue lisää >

Jaa sivu: