Lapsiystävällinen Suomi Lapsiystävällinen Suomi

Lapsiystävällinen Suomi 

Jokainen lapsi on tärkeä. Meidän on pidettävä kiinni siitä, mitä Suomessa on aina pidetty erityisen arvokkaana. Siitä, että jokaisen lapsen unelmat ovat yhtä arvokkaita. 

Lapsiystävällinen Suomi on Vihreiden kampanja, joka vie eteenpäin poliittisia avauksia lasten ja nuorten elämän ja tulevaisuudennäkymien parantamiseksi. Alta löydät kaikki kampanjan tähän asti julkaistut avaukset.

 

Isovanhemmanvapaa tukisi lapsiperheiden arkea

Kuva Maria Ohisalosta

Isovanhemmilla voi parhaimmillaan olla tärkeä rooli lastenlasten elämässä. Myös perhepolitiikan olisi tärkeää tukea isovanhempia ja tuoda helpotusta lapsiperheiden arkeen.

Vihreät esittää, että perhevapaajärjestelmää uudistettaessa myös isovanhempien perhevapaat tehtäisiin mahdollisiksi. Vihreiden esittämä 5+5+5-perhevapaamalli mahdollistaa uuden avauksemme myötä sen, että kunkin vanhemman pitämän viiden kuukauden vanhempainvapaan lisäksi viimeisen viiden kuukauden jakson voisi pitää vanhemman sijasta myös isovanhempi. Näin esimerkiksi töissä käyvä isoisä tai uusperheen bonusisovanhempi voisi ottaa vapaata auttaakseen lapsen hoidossa.

Lue lisää >

 

Jokaiselle lapselle kuuluu oikeus varhaiskasvatukseen

Kuva Emma Karista

Kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2019 on tullut kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun YK:n lapsen oikeuksien sopimus syntyi. Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin hyväksytty ihmisoikeussopimus. Se on tärkeä sopimus – se tähtää siihen, että jokaiselle lapselle taataan koulutus, tasa-arvo, terveys ja turva.

Suomessa lapsen oikeuksiin kuuluu esimerkiksi käydä maksutonta peruskoulua. Lasten sivistyksellisten perusoikeuksien ansiosta lapset saavat taustoistaan riippumatta oppia, kasvaa ja kehittyä. Näin taataan se, että tässä maassa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa.

Lue lisää >

 

Hyvää kansainvälistä miestenpäivää!

Kuva Atte Harjanteesta

Miestenpäivänä kiinnitetään huomiota miesten ja poikien asemaan ja oikeuksiin ja rakennetaan myönteistä ja monipuolista mieskuvaa. Me Vihreissä haluamme nostaa esiin erityisesti poikien syrjäytymisen vastaisen työn ja yhdenvertaisen vanhempainvapaan.

Lue lisää >

 

Islannista mallia lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen

Kuva Outi Alanko-Kahiluodosta

Hallitus on sitoutunut edistämään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Islannissa jokaiselle 6–18-vuotiaalle lapselle ja nuorelle on tarjottu harrastusseteliä, jonka he ovat saaneet käyttää itse valitsemaansa harrastukseen. Islannissa harrastusmahdollisuudet on tuotu koulupäivän yhteyteen. Toimisiko vastaava malli myös meillä?

Lue lisää >

 

Lasten oppimistulokset eriytyvät voimakkaasti

Kuva Inka Hopsusta

Syyskuussa julkaistiin tutkimus, jonka pääasiallinen viesti on hyvin tuttu. Korkeasti koulutettujen ja hyvin toimeentulevien perheiden lapset saavat kouluissa parempia oppimistuloksia verrattuna sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien perheiden lapsiin ja nuoriin.

Tutkimuksen tulokset eivät ole poikkeavia, mutta herättävät kuitenkin suurta huolta, sillä eri yhteiskuntaluokissa olevien nuorten oppimistulokset ovat eriytyneet jyrkemmin kuin ennen. Jätin asiaan liittyen lokakuun alussa hallitukselle kirjallisen kysymyksen lasten ja nuorten oppimistulosten eriytymisestä vanhempien koulutustaustan mukaan.

Lue lisää >

 

Niin monta syytä syntyvyyslukujen takana

Kuva Sofia Virrasta

Meidän päättäjien vastuulla on tehdä kestäviä päätöksiä, joilla kyetään vähentämään perheestä haaveilevien epävarmuutta ja tukea tahattomasti lapsettomien perheellistymistä eri keinoin - kuten hallitusohjelmassakin kirjataan.

Meidän tulee päätöksillä luoda yhteiskuntaa, jossa lapsi on turvallista kasvattaa ja jossa vanhempi sukupuolesta riippumatta voi yhdistää työn ja perheen – perheiden monimuotoisuus huomioon ottaen. Päätöksenteon tueksi tarvitsemme kuitenkin tutkittua tietoa, ymmärrystä syistä alhaisen syntyvyyden takana sekä tietoa siitä, minkälaiset keinot ovat aidosti vaikuttavia.

Lue lisää >

 

Lisää toivoa, lisää lapsia

Kuva Emma Karista

Alhainen syntyvyys huolestuttaa monia. Kestääkö eläkejärjestelmä? Kestääkö hyvinvointivaltio? Tärkeitä huolia, sitä en kiistä. Minua kuitenkin huolettaa järjestelmän kestävyyden ohella vähintään yhtä paljon se, mistä alhainen syntyvyys kumpuaa.

Meidän pitäisi puhua enemmän siitä, mikä nuoria pelottaa ja huolettaa. Siitä, mikä johtaa perheen perustamisen lykkäämiseen tai siitä luopumiseen. Kyse ei ole siitä, että kaikkien olisi pakko tehdä lapsia tai siitä, että vapaaehtoinen lapsettomuus olisi väärä valinta. Kyse on siitä, että kenenkään ei tulisi jäädä lapsettomaksi tahtomattaan. Kyse on siitä, ettei kenenkään tulisi jättää perhettä perustamatta pelon tai epävarmuuden vuoksi. Kyse on siitä, että meidän tulisi rakentaa sellaista yhteiskuntaa, missä kukaan ei jätä toivomaansa lasta hankkimatta siksi, että pätkätyöt, epävarma toimeentulo tai ilmastonmuutos ahdistavat liikaa.

Lue lisää >

 

Kolme tapaa pitää perhevapaata – Vihreiden perhevapaamalli

Kuva Krista Mikkosesta

Vihreät haluavat antaa perheille enemmän vapautta perhevapaiden pitämiseen. Tarvitaan uudistuksia, jotka lisäävät tasa-arvoa perhe- ja lapsiystävällisellä tavalla. Perheet kaipaavat lisää joustavuutta ja valinnanvapautta.

Vihreä perhevapaamalli sopii lapsiperheiden erilaisiin tilanteisiin nykyistä paremmin, koska vanhemmat voivat pitää ansiosidonnaista vapaata pidempään ja esimerkiksi osa-aikaisesti. Varsinkin isät ja yksinhuoltajat saavat lisää aikaa kotona lastensa kanssa.

Tässä kolme esimerkkiä siitä, mitä kaikkea vihreiden perhevapaamalli mahdollistaa.

Lue lisää >

 

Vihreät askeleet onnelliseen ja yhdenvertaiseen lapsuuteen

Kuva lasten jalanjäljistä

Lasten luokkayhteiskunta on jo täällä. Suomessa noin joka kahdeksas lapsi elää köyhyydessä. Lasten eriarvoistuminen alkaa jo kohdussa ja jatkuu läpi elämän. Hyvinvointivaltion suurin häpeä on se, ettemme kykene tarjoamaan lapsille yhdenvertaisia mahdollisuuksia onnelliseen elämään.

Köyhyys lannistaa, se ei kannusta. 135 000 köyhyydessä elävää lasta ei ole sattumaa. Se on seurausta sekä tehdystä että tekemättä jääneestä politiikasta. Päiväkoti ja koulu ovat paikkoja, joissa kaikkien pitäisi lähtökohdistaan huolimatta päästä kehittymään. Samalla hyvinvointivaltion tärkein tehtävä on tarjota perheille apua, tukea ja turvaa ajoissa, jotta ongelmat eivät pääse kasautumaan.

Tutkimusten mukaan vanhempien matala koulutustaso, köyhyys, vanhempien mielenterveysongelmat tai vanhemman jääminen yksin vaikuttavat lasten mahdollisuuksiin. Vanhempien tehtävä on rakastaa ja kasvattaa lapsia. Yhteiskunnan tehtävä on purkaa lapsia eriarvoistavia rakenteita ja tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille. Tämä edellyttää koulutukseen panostamista, köyhyyden vähentämistä ja perheiden tukemista. Lapsen edun huomiointi ja lapsivaikutusten arviointi on oltava osa kaikkea päätöksentekoa.

Seuraavan hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on lapsiköyhyyden vähentäminen ja lasten eriarvoistumisen pysäyttäminen.

Lue lisää >

 

Torjutaan lasten luokkayhteiskunta

Koulutuksen tasa-arvon on annettu Suomessa jo vuosia rapautua. Sipilän hallitus on toteuttanut historiallisen kovat koulutusleikkaukset, vastoin vaalien alla annettua koulutuslupausta. Tämä siitä huolimatta, että koulutus eriarvoistuu ja tukiverkot ovat jo pettäneet monen lapsen alta.

Suuntaa on muutettava. On aika nostaa koulutus jälleen suomalaisen yhteiskunnan suunnannäyttäjäksi. 1970-luvulla Suomella oli varaa rakentaa peruskoulu. Keskellä 1990-luvun lamaa meillä oli varaa säätää jokaisen lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Suomen hyvinvointivaltion tulevaisuus on riippuvainen siitä, että turvaamme jokaiselle lapselle hyvät mahdollisuudet osallisuuteen yhteiskunnassa.

Vihreät julkaisi siksi omat linjauksensa lasten luokkayhteiskunnan torjumiseksi ja lasten tasa-arvoisen oppimispolun vahvistamiseksi. Linjaukset koskevat varhaiskasvatusta, peruskoulua ja toista astetta ensisijaisesti tasa-arvoisten mahdollisuuksien luomisen näkökulmasta. Suurimmat muutokset saadaan aikaan panostamalla jokaisen lapsen opintien alkupuolelle. Tavoitteet koskevat tätä ja seuraavaa vaalikautta.

Lue lisää >

 

Jokaiselle lapselle mahdollisuus onnistua

Olemme eriarvoistumisen ja koulutusleikkausten myötä menettämässä sen, mitä Suomessa on aina pidetty erityisen arvokkaana: kaikkien mahdollisuuden kouluttautua niin pitkälle kuin omat kyvyt riittävät. Tätä mahdollisuutta ei kaikilla lapsilla enää ole.

Haluamme varmistaa, että kaikki pysyvät opinpolulla. Koulun on kyettävä  nostamaan heikommin pärjääviä, tukemaan erityistä tukea tarvitsevia ja antamaan kaikille lapsille hyvät eväät elämään. Hyvä ja kannustava koulutus on paras turva niin yksilön kuin yhteiskunnan menestykselle.  

Lue lisää >

 

Äitiyslaki turvaa lapsen oikeuden vanhempiinsa

Lapsen asemaa parantava äitiyslaki etenee vihdoin eduskunnassa, kun lakivaliokunnan selvä enemmistö päätyi kannattamaan esitystä. Yli 55 000 kannatusilmoitusta saanut kansalaisaloite äitiyslaista luovutettiin eduskunnan puhemiehelle syyskuussa 2016. Valiokunnan äitiyslakia puoltava mietintö on vahva viesti koko eduskunnalle lain hyväksymiseksi.

Äitiyslain käsittelyn valmistumista on odotettu kauan. Tämä on esitys, joka tuo moniin perheisiin onnea, se on lapsille ja perheille tärkeä. Ja ennenkaikkea se ei ole keneltäkään pois. Laki suo vanhemmuuden turvan naisparin lapselle heti elämän ensi hetkillä.

Lue lisää >

 

Nuorten syrjäytymistä torjutaan panostuksilla perusopetukseen ja oppilashuoltoon

Outi Alanko-Kahiluoto

Me-säätiö on tänään julkistanut uusimmat laskelmansa syrjäytyneiden nuorten määrästä. Me-säätiön mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 66 000 koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle pudonnutta 15–29-vuotiasta nuorta. Nuorten syrjäytyminen on vakava ongelma. Toivon, että asia nousee laajasti julkiseen keskusteluun.

Vihreä eduskuntaryhmä on esittänyt vaihtoehtobudjetissa toimenpiteitä, joilla ratkaistaan nuorten syrjäytymistä. Ongelmien ennaltaehkäisy on inhimillistä politiikkaa.

Lue lisää ->

 

Turvapaikanhakijalasten tilanteessa on valtavasti parannettavaa – Oikeusvaltion on pidettävä hyvää huolta kaikista Suomessa asuvista lapsista

Suomi on polkenut turvapaikanhakijalasten ja -nuorten oikeuksia jo vuosia. Nyt osa heistä, jotka ovat alaikäisinä Suomeen tulleet, ovat karkotusuhan alla. Siitäkin huolimatta, että monet heistä ovat tulleet osaksi yhteiskuntaa, oppineet kielen ja opiskelleet alusta asti tavoitteenaan työllistyminen Suomeen. Päätöksillään Suomi on kieltämässä näiden nuorten unelmat.

Lue lisää >

 

Lukutaito on avain yhteiskuntaan

Kirjateesit

Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä hyväksyttiin Lukeva Suomi -teesit. Riittävien luku- ja kirjoitustaitojen turvaaminen ehkäisee syrjäytymistä ja vähentää eriarvoisuutta. 

Vihreät vaatii, että hallitusohjelmaan kirjataan kansallinen strategia hyvän luku- ja kirjoitustaidon turvaamisesta jokaiselle – sukupuolesta, vanhempien varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaisten lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidot ovat heikentyneet ja erot ovat kasvaneet, vaikka olemmekin edelleen maailman ykkösmaiden joukossa.

Vihreät haluaa lisätä resursseja oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja niistä kärsivien oppilaiden tukemiseen läpi koulupolun aina varhaiskasvatuksesta lähtien. Lukutaito ei saa jäädä vain kotien varaan, vaan siitä huolehtiminen on koko suomalaisen yhteiskunnan asia.

Lue lisää Lukutaito -avauksesta > 

 

Tasa-arvoa perheisiin – tasa-arvoa töihin

Runsaan tutkimustiedon näkökulmasta on siis varsin selvää, mitä tasa-arvon parantamiseksi tulee tehdä: jyvittää isille suurempi osuus perhevapaista. Lisäksi pitäisi kiinnittää huomiota siihen, millaiseen työelämään pienten lasten vanhemmat perhevapailta palaavat ja miten Suomessakin työpaikoille saataisiin enemmän joustavuutta pikkulapsiarjen kanssa painiskeleville.

Lue lisää >

 

Isienkin kannattaa pitää perhevapaata​

Jakamalla hoivavastuuta tasaisemmin teemme myös tietä tasa-arvoisemmille työmarkkinoille. Tarvitsemme lisäksi toimia lapsiystävällisen työelämän edistämiseksi, jotta tasapainoilu ruuhkavuosien ja vanhemmuuden keskellä olisi helpompaa.

Lue lisää >

 

Ei leikkirahaa -kansanliike puolustaa lastemme oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen

Lastentarhanopettajien 2300 euron palkka on riittämätön ottaen huomioon, miten merkittävä rooli heillä on meidän lapsiemme ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnissa. Kaikki se hyvä ja turvallinen, mitä jokaisen lapsen polulle toivomme, alkaa jo varhaiskasvatuksesta.

Meillä on yhteiskuntana ja ihmisten muodostamana yhteisönä näytön paikka. Mitkä ovat ne arvot, joille elämää rakennamme? Onko meillä tahtoa taata jokaiselle lapselle hyvä kasvu ja minkä arvon annamme niille ammattilaisille, jotka tuota kasvua ja kehitystä tukevat ja vaalivat?

Lue lisää > 


Lapsiperheen varallisuus ei saa katkaista koulupolkua tai harrastusta

 

Elokuun alussa sanomalehdet täyttyivät jälleen reppumainoksista ja kirjakauppojen paraatipaikat uusista lukiokirjoista. Monissa perheissä koulutarvikkeisiin ja harrastuksiin meneviä rahoja lasketaan tarkkaan.


Lapsiperheiden köyhyys katkaisee edelleen liian herkästi opiskelupolun tai harrastamisen. Vihreät tarjoaa ongelmaan ratkaisuksi muun muassa aitoa toisen asteen maksuttomuutta, sosiaaliturvan parantamista, yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia ja puuttumista opintojen keskeyttämiseen. Haluamme yhteiskunnan, jossa opiskelu ja harrastaminen ovat aidosti mahdollisia kaikille.

Lue lisää >

Jaa sivu: