Lapsiystävällinen Suomi

Lapsiystävällinen Suomi

Jokainen lapsi on tärkeä. Meidän on pidettävä kiinni siitä, mitä Suomessa on aina pidetty erityisen arvokkaana. Siitä, että jokaisen lapsen unelmat ovat yhtä arvokkaita.

Lapsiystävällinen Suomi
on Vihreiden kampanja, joka vie eteenpäin poliittisia avauksia lasten ja nuorten elämän ja tulevaisuudennäkymien parantamiseksi. Alta löydät kaikki kampanjan tähän asti julkaistut avaukset.

Isovanhemmanvapaa tukisi lapsiperheiden arkea

Maria Ohisalo

Isovanhemmilla voi parhaimmillaan olla tärkeä rooli lastenlasten elämässä. Myös perhepolitiikan olisi tärkeää tukea isovanhempia ja tuoda helpotusta lapsiperheiden arkeen.

Vihreät esittää, että perhevapaajärjestelmää uudistettaessa myös isovanhempien perhevapaat tehtäisiin mahdollisiksi. Vihreiden esittämä 5+5+5-perhevapaamalli mahdollistaa uuden avauksemme myötä sen, että kunkin vanhemman pitämän viiden kuukauden vanhempainvapaan lisäksi viimeisen viiden kuukauden jakson voisi pitää vanhemman sijasta myös isovanhempi. Näin esimerkiksi töissä käyvä isoisä tai uusperheen bonusisovanhempi voisi ottaa vapaata auttaakseen lapsen hoidossa.

Lue lisää >

Jokaiselle lapselle kuuluu oikeus varhaiskasvatukseen

Emma Kari
Kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2019 on tullut kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun YK:n lapsen oikeuksien sopimus syntyi. Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin hyväksytty ihmisoikeussopimus. Se on tärkeä sopimus – se tähtää siihen, että jokaiselle lapselle taataan koulutus, tasa-arvo, terveys ja turva.

Suomessa lapsen oikeuksiin kuuluu esimerkiksi käydä maksutonta peruskoulua. Lasten sivistyksellisten perusoikeuksien ansiosta lapset saavat taustoistaan riippumatta oppia, kasvaa ja kehittyä. Näin taataan se, että tässä maassa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa.

Lue lisää >

Hyvää kansainvälistä miestenpäivää!

Atte Harjanne

Miestenpäivänä kiinnitetään huomiota miesten ja poikien asemaan ja oikeuksiin ja rakennetaan myönteistä ja monipuolista mieskuvaa. Me Vihreissä haluamme nostaa esiin erityisesti poikien syrjäytymisen vastaisen työn ja yhdenvertaisen vanhempainvapaan.

Lue lisää >

Islannista mallia lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen

Outi Alanko-Kahiluoto

Hallitus on sitoutunut edistämään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Islannissa jokaiselle 6–18-vuotiaalle lapselle ja nuorelle on tarjottu harrastusseteliä, jonka he ovat saaneet käyttää itse valitsemaansa harrastukseen. Islannissa harrastusmahdollisuudet on tuotu koulupäivän yhteyteen. Toimisiko vastaava malli myös meillä?

Lue lisää >

Lasten oppimistulokset eriytyvät voimakkaasti

Inka Hopsu

Syyskuussa julkaistiin tutkimus, jonka pääasiallinen viesti on hyvin tuttu. Korkeasti koulutettujen ja hyvin toimeentulevien perheiden lapset saavat kouluissa parempia oppimistuloksia verrattuna sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien perheiden lapsiin ja nuoriin.

Tutkimuksen tulokset eivät ole poikkeavia, mutta herättävät kuitenkin suurta huolta, sillä eri yhteiskuntaluokissa olevien nuorten oppimistulokset ovat eriytyneet jyrkemmin kuin ennen. Jätin asiaan liittyen lokakuun alussa hallitukselle kirjallisen kysymyksen lasten ja nuorten oppimistulosten eriytymisestä vanhempien koulutustaustan mukaan.

Lue lisää >

Niin monta syytä syntyvyyslukujen takana

Sofia Virta

Meidän päättäjien vastuulla on tehdä kestäviä päätöksiä, joilla kyetään vähentämään perheestä haaveilevien epävarmuutta ja tukea tahattomasti lapsettomien perheellistymistä eri keinoin – kuten hallitusohjelmassakin kirjataan.

Meidän tulee päätöksillä luoda yhteiskuntaa, jossa lapsi on turvallista kasvattaa ja jossa vanhempi sukupuolesta riippumatta voi yhdistää työn ja perheen – perheiden monimuotoisuus huomioon ottaen. Päätöksenteon tueksi tarvitsemme kuitenkin tutkittua tietoa, ymmärrystä syistä alhaisen syntyvyyden takana sekä tietoa siitä, minkälaiset keinot ovat aidosti vaikuttavia.

Lue lisää >

Lisää toivoa, lisää lapsia

Emma Kari

Alhainen syntyvyys huolestuttaa monia. Kestääkö eläkejärjestelmä? Kestääkö hyvinvointivaltio? Tärkeitä huolia, sitä en kiistä. Minua kuitenkin huolettaa järjestelmän kestävyyden ohella vähintään yhtä paljon se, mistä alhainen syntyvyys kumpuaa.

Meidän pitäisi puhua enemmän siitä, mikä nuoria pelottaa ja huolettaa. Siitä, mikä johtaa perheen perustamisen lykkäämiseen tai siitä luopumiseen. Kyse ei ole siitä, että kaikkien olisi pakko tehdä lapsia tai siitä, että vapaaehtoinen lapsettomuus olisi väärä valinta. Kyse on siitä, että kenenkään ei tulisi jäädä lapsettomaksi tahtomattaan. Kyse on siitä, ettei kenenkään tulisi jättää perhettä perustamatta pelon tai epävarmuuden vuoksi. Kyse on siitä, että meidän tulisi rakentaa sellaista yhteiskuntaa, missä kukaan ei jätä toivomaansa lasta hankkimatta siksi, että pätkätyöt, epävarma toimeentulo tai ilmastonmuutos ahdistavat liikaa.

Lue lisää >

Kolme tapaa pitää perhevapaata – Vihreiden perhevapaamalli

Krista Mikkonen

Vihreät haluavat antaa perheille enemmän vapautta perhevapaiden pitämiseen. Tarvitaan uudistuksia, jotka lisäävät tasa-arvoa perhe- ja lapsiystävällisellä tavalla. Perheet kaipaavat lisää joustavuutta ja valinnanvapautta.

Vihreä perhevapaamalli sopii lapsiperheiden erilaisiin tilanteisiin nykyistä paremmin, koska vanhemmat voivat pitää ansiosidonnaista vapaata pidempään ja esimerkiksi osa-aikaisesti. Varsinkin isät ja yksinhuoltajat saavat lisää aikaa kotona lastensa kanssa.

Tässä kolme esimerkkiä siitä, mitä kaikkea vihreiden perhevapaamalli mahdollistaa.

Lue lisää >