Eriarvoisuus ja hyvinvointi

Saavutuksemme hallituksessa
Hallituksessa saavutettua

Eriarvoisuus ja hyvinvointi

Lista täydentyy hallituskauden edetessä.

 


LUe lisää saavutuksista:
  1. Ilmasto
  2. Luonto
  3. Koulutus
  4. Tasa-arvo ja ihmisoikeudet
  5. Eriarvoisuus ja hyvinvointi
  6. Työllisyys