Budjettiriihi oli ilmastotyön käännekohta

19.09.2020

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo puhui puoluekokouksen linjapuhessa toivon tärkeydestä politiikassa. Puhe käsitteli kuluneella viikolla päättynyttä hallituksen budjettiriihtä, EU:n elpymisvälinettä sekä kevään 2021 kuntavaaleja.

Ohisalo luonnehti hallituksen budjettiriiheä käännekohtana ilmastotyön kannalta.

–Teemme ilmastotyöhön miljardiluokan panostukset, uudistamme energiaverotusta ja suuntaamme uudelleen teollisuuden tukia pois saastuttamisesta ja kohti ilmastotoimia. Ilmastotoimet muuttuvat nyt sanoista teoiksi, Ohisalo sanoo.

Hallitus päätti budjettiriihessä turpeen energiaverotuksen lähes kaksinkertaistamisesta ja lattiahintamekanismin luomisesta. Ohisalo katsoo, että nämä päätökset olivat tärkeitä ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta.

–Tällä viikolla teimme päätökset, joilla turpeen energiakäyttö vähintään puolittuu hallitusohjelman mukaisesti vuoteen 2030 mennessä. Meille vihreille on selvää, ettei turpeella ole paikkaa tulevaisuuden ilmastoystävällisessä energiantuotannossa. Näiden tehtyjen päätösten myötä turpeen alasajo on alkanut, Ohisalo korostaa.

Ohisalo käsitteli linjapuheessaan myös Suomen yli kahden miljardin euron osuutta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä.

–Me vihreät halusimme puolet rahoista elvytykseen, joka edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ja näin hallituksessa yhdessä päätimme tehdä. Eikä lopullakaan saa tukea ilmaston kannalta haitallista toimintaa. Muuten käy niin, että kun toisella kädellä sammutetaan tulipaloja, toisella kädellä raavitaan lisää tulitikkuja, Ohisalo toteaa.

Ohisalo asetti kuntavaalien ehdokastavoitteen

Ohisalo asetti puolueen tavoitteeksi saada enemmän kuntavaaliehdokkaita kuin koskaan ennen useammassa kunnassa kuin koskaan ennen.

–Ensi kevään kuntavaalien jälkeen entistä useammassa kunnassa vihreät on varmistamassa sen, että ilmastopuheet muuttuvat ilmastoteoiksi eikä ketään jätetä jälkeen, Ohisalo sanoo.

Ohisalo kommentoi linjapuheessa myös sitä, miten nyt ei ole aika viljellä synkkyyttä ja leikkauslistoja.

–Meidän tehtävä on pitää huolta siitä, että kuntiin saadaan rakennettua toivoa hyvästä huomisesta. Meidän vihreiden on oltava kuntapolitiikassa se porukka, joka on aina heikoimpien, pienten ja luonnon puolella – silloinkin kun ajat ovat vaikeat, Ohisalo linjaa.

Lue koko puhe.