Emma Kari: Ei jätetä lapsia ja lapsiperheitä yksin

20.12.2019

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii tukea ja apua lapsille sekä lapsiperheille. Lapsiperheiden arki on muuttunut yhä stressaavammaksi ja nuorten mielenterveysongelmat ovat yleistyneet. Kari esittää perheiden palveluiden parantamista, uudistuksia opintielle ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta, jotta lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvattaisiin.

“Ongelmien korjaamisen lisäksi meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, miten vahvistamme perheiden hyvinvointia. Yhdenkään väsyneen vanhemman ei pidä yrittää selvitä yksin, vaan tukea tulee olla jokaisen sitä tarvitsevan saatavilla. Kotipalvelut on tuotava helposti saavutettavaksi palveluksi lapsiperheille. On hyvä, että hallitus aikoo helpottaa jaksamisongelmien kanssa kamppailevien perheiden arkea keventämällä kotipalvelun myöntöedellytyksiä”, Kari sanoo.

Neuvola on yksi hyvinvointivaltiomme rakastetuimpia ja arvostetuimpia palveluita. Neuvola myös tavoittaa miltei kaikki suomalaiset perheet. Siksi neuvoloilla on tärkeä rooli perheiden tukemisessa ja tasa-arvoisen vanhemmuuden edistämisessä.

“Tavoitteena pitää olla, että kaikki lapsiperheet Suomessa saavat valmennusta tietoisuus-, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Lisäksi neuvoloissa jokainen mielenterveyden kanssa kipuileva vanhempi pitää osata ohjata hoidon pariin. THL on arvioinut, että synnytyksen jälkeinen masennus tunnistetaan alle 40 % tapauksissa ja vain 10 % hoidetaan asianmukaisesti. Tähän tarvitaan muutos”, Kari sanoo. 

Myös varhaiskasvatus on keskeisessä asemassa perheiden ja lasten hyvinvoinnin tukemiseksi. Siksi lapsen oikeutta kasvun ja oppimisen tukeen varhaiskasvatuksessa on vahvistettava.

“Opintien ensimmäiset askeleet ovat niitä kaikkein tärkeimpiä. Kuitenkin varhaiskasvatuksessa oppimisen tuen saanti riippuu paljolti siitä, mihin kuntaan lapsi sattuu syntymään. Tavoitteena pitää olla, että jokainen lapsi saa riittävää tukea kasvuun ja oppimiseen myös varhaiskasvatuksessa. Näin myöhempiä ongelmia voidaan ennaltaehkäistä”, Kari sanoo.