Emma Kari: Opettajien työhyvinvoinnin haasteisiin on puututtava välittömästi

24.01.2020

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari kiinnittää huomiota opettajien jaksamiseen. Yhä useampi opettaja uupuu tehdessään maailman tärkeintä työtä. Nyt tarvitaan konkreettisia panostuksia opettajien työhyvinvointiin. Kari ehdottaa lakisääteistä mitoitusta erityisopettajille.

– Opettajan työ on haastavaa. Päivät käynnistyvät varhain, lasten kanssa ulkoillaan säällä kuin säällä ja mahdollisuutta vapaaseen lounastaukoon ei useinkaan ole. Tärkein osa työstä tapahtuu luokkahuoneissa, joten etätyön mahdollisuudet ovat heikot moneen muuhun ammattiin verrattuna. Kausiflunssat ja muut taudit ovat valitettavan tuttuja jokaiselle lasten kanssa työskentelevälle, Kari sanoo.

Opettajien hyvinvointi heijastuu myös lapsiin. Kun opettaja voi hyvin, niin koulun ja päiväkodin muukin väki voi paremmin.

– Me emme saa antaa opettajien uupua raskaan työkuormansa alle. Siksi me Vihreät esitämme erityisopettajien mitoitusta. On tärkeää, että jokainen päiväkotilainen ja koululainen saa riittävästi tukea erityisopettajilta. Riittävä määrä erityisopettajia takaa sen, ettei yksittäisen opettajan työtaakka kasva liian suureksi, Kari sanoo.

Toinen konkreettinen toimi on tukea nuoria opettajia uran alkuvaiheessa. Tällä hetkellä joka viides uusi opettaja ei usko työskentelevänsä opetustehtävissä enää 5 vuoden kuluttua. Jokaiselle uudelle, työelämään siirtyvälle opettajalle on taattava riittävä perehdytys. Tämä helpottaa työelämään siirtyvien opettajien jaksamista.

– On huolestuttavaa, että niin moni uusi ope harkitsee alanvaihtoa. Suomessa opettajille on saatavilla kansainvälisesti verrattuna hyvin vähän mentorointia, vaikka sillä voitaisiin tehokkaasti tukea työssäjaksamista ja alalla pysymistä, Kari sanoo.

Kari kiittää hallitusta siitä työstä, jota koulujen ja päiväkotien eteen on jo tehty. Nyt kuitenkin tarvitaan lisää toimia, jotta opettajien työhyvinvointia voidaan edistää jokaisessa koulussa ja päiväkodissa.

– Hallitus on jo päättänyt palauttaa tasa-arvoisen päivähoito-oikeuden ja pienentää varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja. Aiomme myös panostaa erityisopetukseen, varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen kehittämiseen ja tasa-arvon vahvistamiseen. Nämä ovat hyviä uutisia lapsille ja nuorille. Nyt meidän on käännettävä huomiomme myös tämän maan tärkeään ammattiryhmään, opettajiin, Kari sanoo.

Emma Kari kirjoitti aiheesta blogin, jossa hän avaa tarkemmin näkökulmia opettajien hyvinvoinnin tukemiseen.