Emma Kari: Varhaiskasvatus ei saa jäädä kriisin jalkoihin

28.04.2020

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari on huolissaan varhaiskasvatuksen asemasta koronakriisissä. Varhaiskasvatuksessa olevilla lapsilla ei ole oikeutta etäopetukseen. Hallitus valmistelee paraikaa lasten tukipakettia, jonka tavoite on torjua koronatoimien aiheuttamia ongelmia. Kari toivoo, että varhaisen tuen merkitys ymmärretään vihdoin.

”Suomessa herättiin kovin myöhään varhaisen oppimisen suureen merkitykseen koko lapsen oppimiselle. Varhaiskasvatus on vuosia jäänyt muiden koulutusasteiden varjoon. Osallistuminen varhaiskasvatukseen on Suomessa selvästi vähäisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Kriisin keskellä on herännyt huoli, että varhaiskasvatus jää jälleen jalkoihin. Näin ei saa tapahtua”, Kari sanoo.

Varhaiskasvatuksessa ei ole samaa oikeutta oppilashuoltoon ja oppimisen tukeen kuin perusopetuksessa. Kari toivoo varhaisen tuen nousevan lasten koronatukipaketin keskiöön.

“Hallitusohjelmassa sovittu oppimisen tukimallin rakentaminen päiväkoteihin ei ole vielä edistynyt. Kriisin päätyttyä tarve tälle tuelle tulee olemaan entistäkin suurempi. Tuki on nyt tuotava lasten lähelle: päiväkodissa olevilla lapsilla tulee olla sama oikeus saada erityisopettajan, kuraattorin, psykologin ja lääkärin apua kuin peruskoulussa olevilla lapsilla. Ei ole oikein, että kaikkein pienimmille annetaan vähiten tukea”, Kari sanoo.

Hallitusohjelmassa on sovittu useita toimia varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi. Kari painottaa, että nämä parannukset ovat nyt kiireellisempiä kuin koskaan.

“Oppimiserot ovat kasvaneet koko 2010-luvun. Kriisin aikana perhetaustan vaikutus on kasvanut entisestään, mikä lisää lasten välisiä eroja. Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua on laajennettava samaan aikaan kun esikoulun muuttamista kaksivuotiseksi viedään eteenpäin. Pienimpien lasten oikeus oppimiseen ei saa enää jäädä muiden jalkoihin”, Kari sanoo.

Emma Kari kirjoitti aiheesta myös blogin, jossa hän avaa tarkemmin keinoja varhaiskasvatuksen tukemiseen.

Emma Kari järjestää “Hyvä lapsuus koronan jälkeen” -webinaarin 28.4. kello 17.  Lasten ja perheiden hyvinvoinnista ja sen tukemisesta on keskustelemassa joukko alan asiantuntijoita.