Hyvää Pridea!

12.09.2020

Toivon, että näistä poikkeuksellisista ajoista huolimatta jokainen on löytänyt oman, turvallisen tapansa viettää Pride-viikkoa.

Suomessa sateenkaarioikeuksien eteen tehdään nyt paljon. Sukupuolineutraaliuteen tähtäävät uudistukset tekevät yhteiskunnastamme paremman kaikille. Panostamme hallituksessa koulutukseen, kasvatukseen ja kaikkien ihmisryhmien huomioimiseen, jotta uudet sukupolvet voisivat kasvaa ympäristössä, joka hyväksyy heidät juuri sellaisina kuin ovat ja joka tunnistaa yksilölliset tarpeet ja osaa vastata niihin.

Olemme toteuttamassa esimerkiksi seuraavia yhdenvertaisuutta vahvistavia uudistuksia:

  • Säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta.
  • Henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luovutaan osana henkilötunnuksen uudistamista.
  • Intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja luovutaan pienten lasten kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä sukuelinkirurgiasta.
  • Vahvistamme lasten ja nuorten seksuaalikasvatusta.
  • Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tietoisuutta lisätään vähemmistöjen kohtaamisesta ja erityistarpeista
  • Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään tuetaan yksilöllisin ja oikea-aikaisin palveluin.

Translain uudistaminen on toteutettava hallitusohjelman mukaisesti ja viipymättä. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä sukupuolen korjaamisen yhteydessä on räikeä ihmisoikeusloukkaus, joka on kiireellisesti poistettava lainsäädännöstä. Sellaiselle ei yksinkertaisesti ole sijaa ihmisoikeuksia kunnioittavassa hyvinvointivaltiossa.

Priden tärkeyden tuntevat varmasti parhaiten ne, jotka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat. Itselleni se on tärkeä tapahtuma osoittaa tukea tasa-arvolle ja jokaisen oikeudelle olla oma itsensä ilman syrjintää. Se on iloinen kokoontuminen,  johon kuka tahansa voi liittyä joko oman taustansa tähden tai tukeakseen liikettä. Samalla pidän tärkeänä sitä, että tapahtuma muistuttaa siitä, että Suomikaan ei ole yhdenvertaisuuden osalta valmis – puhumattakaan niistä lukemattomista maista, joissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia vastaan rikotaan räikeästi.

Voimme Suomessa olla ylpeitä niistä edistysaskeleista, kuten tasa-arvoisesta avioliittolaista, joita olemme ottaneet yhdenvertaisuuden eteen viime vuosina. Maamme on esimerkki suurelle osalle muuta maailmaa, mutta työtä on vielä paljon tehtävänä. Siihen minä ja koko vihreä liike on täysillä sitoutunut.

Joka vuosi otamme uusia askelia eteenpäin. Joka vuosi uusia kuntia liittyy mukaan liputtamaan pridelipuilla, ja kuntalaiset itse uskaltavat myös vaatia sitä. Siinä onkin minulle yksi Pride-liikkeen olennaisimmista perinnöistä – ei pelkästään ilo, vaan vaatimus kaikkien oikeudesta iloon. Ei pelkästään ylpeys, vaan vaatimus kaikkien oikeudesta ylpeyteen. Ei vain Priden sanoma, vaan vaatimus siitä, että me ympärillä olevat pysähdymme, kuuntelemme ja opimme, ja sen jälkeen toimimme paremmin. Se on sanoma, jossa on jokaiselle jotakin.