Iiris Suomela: Ilmaston lämpeneminen on pidettävä alle 1,5 asteessa – muuten edessä on paljon koronaa suurempi kriisi

09.06.2020

Vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela piti tiistaina 9.6. vihreän eduskuntaryhmän ryhmäpuheen hallituksen selonteosta julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2021–2024. Puheessaan Suomela korosti, että vihreä uudelleenrakentaminen on välttämätöntä koronakriisin vaikutusten selättämiseksi ja yhteiskunnan vahvistamiseksi tulevia kriisejä ajatellen. Suomela linjasi uudelleenrakentamisen tärkeimmäksi tavoitteeksi päästöjen ja köyhyyden vähentämisen samalla, kun talous nostetaan takaisin jaloilleen.

–  Meidän on pidettävä ilmaston lämpeneminen alle 1,5 asteessa – muuten edessä on paljon koronaa suurempi kriisi. Tämä vaatii nopeita päästövähennyksiä ja niitä vauhdittavia investointeja niin energiaremontteihin kuin kestävään liikenteeseen.  Samalla on syytä uudistaa verotusta ja yritystukia niin, että kestävästä valinnasta tehdään aina se kannattavin valinta, Suomela sanoi puheessaan.

Vihreän uudelleenrakentamisen pääperiaatteita ovat ilmastonmuutoksen torjunta, koulutus, eriarvoisuuden vähentäminen, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen yhteistyö.

Suomelan mukaan tehokkaimmat panostukset työkykyyn ja tuottavuuteen tehdään juuri päiväkodeissa ja kouluissa.

– Jos nyt leikataan siivet niin ihmisten kuin talouden toipumiselta, silloin emme ainakaan nouse tästä kriisistä. Lapsille ja nuorille on annettava kunnon eväät tulevaisuuden kriisien ratkomiseen. Pelkkä puhe velkataakasta ei tätä ratkaise. Tarvitaan toimia: panostuksia hyvinvointiin ja osaamiseen, Suomela linjasi.

– Samalla on laitettava saastuttajat maksamaan, sillä kaikista suurin riski niin lasten kuin talouden tulevaisuuden kannalta on ilmastonmuutos. Siksi on hienoa, että hallitus on sopinut päättävänsä syksyllä verotuksen ja yritystukien uudistamisesta. Näin uudelleenrakennetaan taloutta entistä kestävämmälle pohjalle, Suomela totesi nostaen esiin hallituksen syksyn 2019 budjettiriihen yhteydessä tekemän linjauksen.

Suomela totesi puheessaan, että kansainvälisestä kaupasta riippuvainen Suomi ei nouse koronakriisistä ilman, että koko EU-alueen talous alkaa elpyä.

– Maailman toipuminen koronasta on keskeinen edellytys myös Suomen talouden elpymiselle. Suomi on pieni, vientivetoinen avotalous, joka ei elvy yksinään. Yli puolet Suomen viennistä suuntautuu EU-alueelle, joten EU-elvytystoimet ovat erityisen keskeisiä meidän tulevaisuutemme kannalta, Suomela sanoi.

Lue koko puhe.